Zástupcovia zboru a presbyteri

Zbor má niekoľko zástupcov, z ktorých hlavnými sú predsedajúci zborový farár a zborový dozorca (znie to trochu väzensky, ale v podstate dozerá na fungovanie zboru). Ďalej si zbor volí čosi ako parlament či správnu radu, ktorá sa v evanjelických kruhoch nazýva presbyterstvo a jeho členovia sú presbyteri.

Celozborové presbyterstvo

Mgr. Marián Bochnička – predsedajúci zborový farár
Mgr. Vladimír Ferenčík – zborový farár
Ing. Milan Húdik – zborový dozorca
Ing. Jozef Matys – zástupca zborového dozorcu
Ing. arch. Eduard Jančuška – zborový kurátor

MUDr. Kvetoslava Antolová, Ing. Lenka Bílková, Ing. Ján Blcháč, ml., Mgr. Soňa Bullová. Milan Fiačan, Ing. Ivan Košík, Ing. Lucia Cukerová, Ing. Milan Vrbenský, Ing. Ján Pethö, Jaroslav Adame,
Ing. Ján Brtiš, Mgr. Jana Chaloupková, MUDr. Jarmila Kouřilová, Eva Lehotská, Ing. Dušan Mesároš, Anna Čániová, Ing. Jaroslav Marko, Jana Salajová, Soňa Havlová, Marta Kubová, Drahuša Mojšová, Marika Španková

Matkocirkevné presbyterstvo – Liptovský Mikuláš

Mgr. Marián Bochnička – predsedajúci zborový farár
Mgr. Vladimír Ferenčík – zborový farár
Ing. Milan Húdik – zborový dozorca
Ing. Jozef Matys – zástupca zborového dozorcu
Ing. arch. Eduard Jančuška – zborový kurátor, kurátor matkocirkvi
MUDr. Kvetoslava Antolová, Ing. Lenka Bílková, Ing. Ján Blcháč, ml., Mgr. Soňa Bullová, Ing. Lucia Cukerová, Milan Fiačan, Ing.Ivan Košík, Ing. Ján Pethö, Ing. Milan Vrbenský

Dcérocirkevné presbyterstvo – Ondrašová

Mgr. Marián Bochnička – predsedajúci zborový farár
Mgr. Vladimír Ferenčík – zborový farár
Ing. Milan Húdik – zborový dozorca
Ing. Jozef Matys – zástupca zborového dozorcu
Ing. arch. Eduard Jančuška – zborový kurátor
Ing. Jaroslav Marko – kurátor dcérocirkvi
Anna Čániová – pokladníčka
Emília Cútová, Viera Fiačanová, Dušan Konečný, Oľga Krajčiová, Alena Ondrejková, Mária Salanciová, Ing. Juraj Urbanovič

Dcérocirkevné presbyterstvo – Okoličné

Mgr. Marián Bochnička – predsedajúci zborový farár
Mgr. Vladimír Ferenčík – zborový farár
Ing. Milan Húdik – zborový dozorca
Ing. Jozef Matys – zástupca zborového dozorcu
Ing. arch. Eduard Jančuška – zborový kurátor
Jaroslav Adame – kurátor dcérocirkvi
Ing. Ján Brtiš, Mgr. Jana Chaloupková, Ing. Ján Janoška, MUDr. Jarmila Kouřilová, Eva Lehotská, Ing. Dušan Mesároš, Jana Salajová

Dcérocirkevné presbyterstvo – Iľanovo

Mgr. Marián Bochnička – predsedajúci zborový farár
Mgr. Vladimír Ferenčík – zborový farár
Ing. Milan Húdik – zborový dozorca
Ing. Jozef Matys – zástupca zborového dozorcu
Ing. arch. Eduard Jančuška – zborový kurátor
Soňa Havlová – pokladníčka
Marta Kubová – kurátorka dcérocirkvi
Pavlína Beťková, Viera Demenčíková, Mária Koniarová, Zuzana Koniarová, Anna Kráľová, Paula Kubová, Gabriela Mikulášová, Viera Mikulášová, Elena Múranicová