Bohoslužby od 22.11.2020

Rozpis Bohoslužieb je zverejnený v sekcii OZNAMY.

Farský úrad je otvorený s upravenými úradnými hodinami platnými počas výnimočného stavu, viď sekciu KONTAKTY.