Modlitby

modlitbaModlitba je vlastne len iné pomenovanie rozhovoru s Bohom. On nás vyzýva k tomu, aby sme mu ako otcovi rozprávali, čím prechádzame, aby sme boli vďační a tiež mu hovorili, po čom túžime. Ako sa píše:   „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ (Fil 4:6) a „… mnoho zmôže v účinkoch modlitba veriaceho.“  (Jak5:16b)                                                                      

Modlitby sú dôležité tak pre jednotlivca, ako aj pre spoločenstvo. A my sa tešíme, že takto môžeme začínať Služby Božie každú nedeľu o 8:15  v hlavnom kostole.

Vítaní sú všetci, ktorí majú túžbu modliť sa za náš zbor a za jeho konkrétne časti či aktivity, ale aj za svoje osobné veci, za ktoré sa môžeme prihovárať všetci spolu. Netreba sa hanbiť. Neviete ako sa modliť? Nevadí, treba len prísť. Veď o tom je spoločenstvo, aby sme „jedni druhých bremená znášali“. (Gal 6:12)