Služby Božie v obmedzenom režime

Bratia a sestry,

podľa aktuálneho nariadenia vlády môže byť na bohoslužbách prítomných maximálne 50 ľudí. Ako zbor robíme všetko preto, aby sme tomuto opatreniu vyhoveli a zároveň aby ste ani vy neprišli o možnosť zúčastniť sa služieb Božích.

V hlavnom kostole preto zdvojujeme konané bohoslužby. Pre starších bude určený štandardný čas o 9:00 hod. a pre všetkých, ktorí používajú internet čas 10:15 hod. Na tento termín je potrebné sa vždy vopred registrovať tuhttps://www.ecavlm.sk/booking/. V ostatných častiach mesta budú služby Božie podľa rozpisu v oznamoch.

V spolupráci s TV Liptov urobíme zo služieb Božích aj záznam, ktorý TV Liptov odvysiela v rámci svojho vysielacieho času a bude aj na našom webe. Tiež pracujeme aj na možnosti priameho prenosu. Do zálohy aj naďalej robíme audionahrávky služieb Božích, ktoré nájdete tu: https://www.ecavlm.sk/category/kategoriespolu/videokazne/.

Atmosféra spoločenstva tak bude opäť trochu priškrtená, ale nedeľné stíšenie, povzbudenie a vďakyvzdanie Pánu Bohu nám uniknúť nemusí.