1. Zborová konferencia

V dňoch 10. – 12. marca 2017 sa v našom cirkevnom zbore ECAV LM uskutočnila 1. Zborová konferencia s témou PREMIEŇANÍ. Teší nás, že posledné roky zbor rastie, pričom na jeho živote sa aktívne podieľajú všetky generácie – od mladých ľudí, cez strednú generáciu, až po tých starších. Konferencia predstavovala príležitosť predstaviť si jednotlivé oblasti, v ktorých pôsobíme ako jedno spoločenstvo, priblížiť si služby a ich potreby a taktiež osobne sa spoznávať.

Niekoľkomesačné prípravy boli zavŕšené podvečer 10. marca, kedy aj cirkevný dom prešiel značnou premenou – nové malé pódium s abstraktnou výzdobou, kaviarnička s pestrou ponukou občerstvenia a útulným posedením, nechýbala predajnička s literatúrou a ručne vyrobenými dekoratívnymi predmetmi s biblickými odkazmi. Rodinná atmosféra umocnila pocit jednoty a túžby spolu slúžiť, pomáhať a zveľaďovať zbor.
Vo večernom tichu a prítmí kostola v Liptovskom Mikuláši sme sa zišli pri Večeri Pánovej, ktorá je cestou k pokore, obnovenia myslí a sŕdc. Jedinečná atmosféra vytvorila pre každého osobný priestor k načúvaniu Božieho slova a prijímaniu Jeho milosti.

Sobotný program konferencie začal o 8:30 hod. registráciou, pokračoval oficiálnym úvodom a následne boli prostredníctvom videozáznamov a hovoreného slova postupne predstavené všetky oblasti zboru – od besiedky až po diakoniu a nové projekty, ktoré sa budú v blízkej budúcnosti realizovať. K celkovej pohode a skvelej nálade prispievala hudba v podaní mládežníckej kapelky, čas a priestor na kávičku, koláčik a dobrý rozhovor a samozrejme nechýbal chutný obed v reštaurácii Rotunda.

Poobede nás navštívil hosť zo Sliezska, rečník Zbyšek Kaleta, ktorý nám priblížil vieru v praxi, vtiahol nás do dejín Reformácie a svojim snom o krásnej Cirkvi vzbudil aj v mnohých z nás snívanie o našom zbore.
Po celý čas malo všetkých 66 prítomných ľudí k dispozícii kartičky, na ktoré mohli napísať, za čo sú v zbore vďační, čo im v zbore chýba a kde by dokázali pomôcť. Veľmi povzbudivé boli okamžité pozitívne reakcie a nadšenie pre pomoc v zbore.

V nedeľu sme 1. Zborovú konferenciu ukončili službami Božími trochu inak, kde sa predstavili deti z besiedky, mládežnícky spevokol a starší spevokol. Nič sa ale týmto nekončí, práve naopak. Pozitívne ohlasy sú hnacím motor pre ďalšiu prácu a aktivitu v CZ. Základom všetkého je pevné spoločenstvo, otvorenosť, ochota a vzájomná komunikácia. Modlíme sa, aby sme boli premieňaní v Kristovi a spoločne vytvárali Cirkev ako živý organizmus na obraz Boží.
Veľká vďaka patrí ľuďom, ktorí sa podieľali na nápade a realizácii 1. Zborovej konferencie, sestre farárke a bratom farárom, hosťovi Zbyšekovi Kaletovi a vám všetkým, ktorí ste prišli a ktorí obetavo slúžite v zbore. S Božím vedením a požehnaním kráčame vpred.

 

„Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ R 12, 2

 

RV

Fotogaléria: 1. Zborová konferencia

Bohoslužby: Služby Božie trochu inak – 1. Zborová konferencia