Kontakty

Farári/farárka*

Mgr. Marián Bochnička (predsedajúci zborový farár) tel: 0905/272023;
e-mail: marian.bochnicka( )ecavlm.sk
Mgr. Vladimír Ferenčík (zborový farár) tel:  0918/828153;
e-mail: vladimir.ferencik( )ecavlm.sk
Mgr. Jozef Havrila ml. (námestný farár) tel. 0918 828 189;
e-mail: jozef.havrila()ecavlm.sk

Úradné kontakty a úradné hodiny*

Tranovského 6, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko;

Farský úrad tel: 044/5522146;  0917/321133; e-mail: info()ecavlm.sk
Zborový archív tel: 0907/900711

Úradné hodiny:

Farský úrad – úradné hodiny
Pondelok 8:00÷15:00
Utorok 8:00÷15:00
Streda 8:00÷15:00
Štvrtok 8:00÷15:00
Piatok 8:00÷14:00

Zástupcovia zboru*

Ing. Milan Húdik (zborový dozorca) tel:  0907/175763;
e-mail: dozorca-cz( )ecavlm.sk
Ing.arch. Eduard Jančuška (zástupca zborového dozorcu) tel: 0908/191995;
e-mail: kurator-cz( )ecavlm.sk


* () rozumej ako @