Kontakty

Farári/farárka*

Mgr. Marián Bochnička (predsedajúci zborový farár) tel: 044-5621546; 0905/272023;
e-mail: marian.bochnicka( )ecavlm.sk
Mgr. Vladimír Ferenčík (zborový farár) tel: 044/5522146; 0918/828153;
e-mail: vladimir.ferencik( )ecavlm.sk
Mgr. Lýdia Kordošová (námestná farárka) tel: 0918828367;
e-mail: lydia.kordosova( )ecavlm.sk

Úradné kontakty a úradné hodiny*

Tranovského 6, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko;

Farský úrad tel: 044/5522146;  0917/321133; e-mail: info()ecavlm.sk
Zborová diakonia tel: 044/5522146;  0911/150245; e-mail: diakonia( )ecavlm.sk
Zborový archív tel: 0907/900711

Úradné hodiny počas výnimočného stavu:

Farský úrad – úradné hodiny – počas výnimočného stavu
Pondelok 8:00÷12:00 12:30÷14:00
Utorok 8:00÷12:00 12:30÷14:00
Streda 8:00÷12:00 12:30÷14:00
Štvrtok 8:00÷12:00 12:30÷14:00
Piatok 8:00÷12:00 12:30÷14:00
Obedňajšia prestávka 12:00÷12:30

Zástupcovia zboru*

Ing. Milan Húdik (zborový dozorca) tel:  0907/175763;
e-mail: dozorca-cz( )ecavlm.sk
Ing.arch. Eduard Jančuška (zástupca zborového dozorcu) tel: 0908/191995;
e-mail: kurator-cz( )ecavlm.sk


* () rozumej ako @

Úradné hodiny pred výnimočným stavom:

PRED VÝNIMOČNÝM STAVOM Farský úrad – úradné hodiny –
Pondelok (8:00÷12:00) (12:30÷15:30)
Utorok (8:00÷12:00) (12:30÷15:30)
Streda (8:00÷12:00) (12:30÷16:00)
Štrvrtok Nestránkový deň
Piatok (8:00÷12:00) (12:00÷14:00)
Obedňajšia prestávka 12:00÷12:30