Matkocirkev

Stretávame sa v dvoch kostoloch – v hlavnom kostole na Tranovského ulici  a v kostole zvanom zbierka vo Vrbici podľa rozpisu na boku stránky  (resp. podľa oznamov). Okrem toho sa stretávame na spevokole, biblickej hodine, na doraste a mládeži, na modlitebnej skupinke a ďalších pravidelných a nepravidelných stretnutiach,

ktoré sú bližšie popísané v časti Zo života zboru – stretnutia“.

Ako matkocirkev disponujeme farským úradom, kde si môžete vybaviť všetky potrebné cirkevné náležitosti vrátane krstov, svadieb a prihlásenia na jednotlivé aktivity. Informácie o tom, čo si je potrebné v súvislosti so životnými udalosťami pripraviť, nájdete v časti „Matrika“.     (kontakty a úradné hodiny farského úradu nájdete tu)

Tiež tu nájdete našich bratov farárov a sestru farárku, no odporúčame Vám ich kontaktovať vopred na telefónnych číslach , keďže sú väčšinu dňa v teréne .