O zbore

Sme Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) Liptovský Mikuláš.

SlovoECAV logo „cirkev“ pochádza zo starogréckeho slova kyriakos/kyriakon, čo znamená „patriaci Pánovi“. Naším Pánom je Ježiš Kristus, ktorý nás ako spoločenstvo volá do spoločenstva s Ním cez neho do spoločenstva s trojjediným Bohom (Otcom – naším Stvoriteľom, Synom Ježišom Kristom – naším Vykupiteľom a Duchom Svätým – naším Radcom, Sprievodcom, Posvätiteľom) a tiež do úprimného spoločenstva medzi nami.

Slovom „zbor“ – sa označuje cirkev stretávajúca sa na konkrétnom mieste, v konkrétnom meste.

„Evanjelická“ znamená založená na evanjeliách – dobrých správach o príchode, činoch a živom odkaze Ježiša Krista.

Augsburské vyznanie je vyznaním vysvetľujúcim postoj k viere, ktorý sa zakladá výlučne na Božom Svätom písme (Biblii). Predniesli ho už naši predchodcovia v Augsburgu v roku 1530 (znenie vyznania tu).

My ako ľudia sme nedokonalí, častokrát padáme, zlyhávame, sme zranení, no o to viac chceme zažívať Božie vedenie, múdrosť, Jeho dokonalosť v našich životoch a medzi nami.

Nie sme snívajúcou melancholickou skupinou, naopak vieme, že život je darom, ale zatiaľ je ovplyvnený Zlom všetkých možných foriem, ktoré na svete oddávna existuje. Preto sa chceme povzbudzovať, navzájom učiť, budovať a ísť do našich životov so sviežosťou a premenenou mysľou tak, ako nám to umožňuje viera v Krista, ktorý hovorí: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. (2Kor12:9)