Filiálka Ploštín

Stretávame kostol_plostinsa v modlitebni v Ploštíne každú poslednú nedeľu v mesiaci a počas sviatkov (pozri rozpis Služieb Božích na boku stránky a  oznamy).

Informácie o našich aktivitách sú zahrnuté do celozborových informácií.

Radi Vás medzi nami privítame.

Kontakt

Marika Španková (presbyterka za Ploštín): 0915 256 210
Farský úrad: 044 552 21 46 / 0917 321 133

Pohľad ECAV LM na veľkú mapu