Členenie zboru

CZ ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš, so sídlom farského úradu na Tranovského ulici č.6, patrí do Liptovsko-oravského seniorátu vo Východnom dištrikte (senioráty a dištrikty sú  cirkevné organizačno-územné jednotky). Podľa štátoprávneho a územného usporiadania pôsobí v okrese Liptovský Mikuláš.

Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt na území:

 • matkocirkvi Liptovský Mikuláš  – vlastné územie Liptovský Mikuláš a mestská časť Vrbica a Nábrežie
 • v dcérocirkvách:
  Ondrašová (mestská časť LM-Ondrašová, a diaspóra Bobrovec)
  Okoličné  (mestská časť LM-Okoličné, Podbreziny, Vitálišovce, Stošice)
  Iľanovo  (mestská časť LM-Iľanovo)
 • vo filiálkach:
  Demänová  (mestská časť LM-Demänová a Demänovská dolina)
  Ploštín (mestská časť LM-Ploštín)

CZ Liptovský Mikuláš ako celok a tiež matkocirkev aj dcérocirkvi majú svoje presbyterstvá a konventy (hlasovacie zasadnutia jednotlivých častí zboru).

Právnu subjektivitu má však Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš ako celok.