Oznamy

Dátum Deň Čas Miesto Služby Božie
1. 8. Ne 09.00 LM 9. nedeľa po Sv. Trojici
1. 8. Ne 10.30 Ondrašová 9. nedeľa po Sv. Trojici
1. 8. Ne 18.00 Vrbica večerné sl. Božie
           
4. 8. str 09.00 p.Ondrašová Služby Božie
4. 8. str 18.00 Vrbica večerné sl. Božie
5. 8. štv 09.00 D.dôchodc. Služby Božie
5. 8. štv 10.00 p.Vitálišovce Služby Božie
8. 8. Ne 09.00 LM 10. nedeľa po Sv. Trojici
8. 8. Ne 10.30 Iľanovo 10. nedeľa po Sv. Trojici
8. 8. Ne 18.00 Vrbica večerné sl. Božie
           
11. 8. str 18.00 Vrbica večerné sl. Božie

OFERA: z nedele 18.7.2021 – 147,40€ a z nedele 25.7.2021 – 838,80€

DB: detská besiedka

VP: Večera Pánova