Oznamy

Milí bratia, milé sestry,

od 19.4.2021 sú možné služby Božie

v obmedzenom režime.

Budeme ich konať až do odvolania

pre celý cirkevný zbor vzhľadom na najväčšiu kapacitu

len v hlavnom kostole na Tranovského ulici

Každú nedeľu

09:00 – odporúčame ich predovšetkým pre dcérocirkvi a filiálky (L. Ondrašová, Okoličné, Iľanovo, Ploštín, Demänová

10:30 – odporúčame ich pre matkocirkev (Liptovský Mikuláš)

18:00 – pre všetkých záujemcov

Každú stredu

18:00 – pre všetkých záujemcov

Povolená kapacita v hlavnom kostole je

66 osôb.

Do tohto počtu sa nezapočítavajú

deti do 10 rokov v sprievode dospelých.

Pri príchode je potrebné

dezinfikovať si ruky, mať respirátor

a sedieť v rozostupoch.

Služby Božie budú stále prístupné cez TV Liptov

aj cez www.ecavlm.sk

Srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť

Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš