Oznamy

 

Dátum Deň Čas Miesto Služby Božie
14. 9. Ut 09.45 p.Ondrašová Služby Božie
14. 9. Ut 17.00 stará fara biblická hodina
15. 9. str 15.30 Domček Konfirmácia 2. ročníka
15. 9. str 18.00 Vrbica večerné sl. Božie
16. 9. štv 09.00 D.dôchodc. Služby Božie
16. 9. štv 10.00 p.Vitálišovce Služby Božie
16. 9. štv 17.00 stará fara spevokol
17. 9. pia 17.00 Domček dorast, mládež
19. 9. Ne 09.00 LM 16. nedeľa po Sv. Trojici, DB
19. 9. Ne 10.30 Iľanovo 16. nedeľa po Sv. Trojici
19. 9. Ne 09.00 Ondrašová 16. nedeľa po Sv. Trojici
19. 9. Ne 10.30 Okoličné 16. nedeľa po Sv. Trojici
19. 9. Ne 18.00 Vrbica večerné sl. Božie
           
21. 9. Ut 17.00 stará fara biblická hodina
22. 9. str 15.30 Domček Konfirmácia 2. ročníka
22. 9. str 18.00 Vrbica večerné sl. Božie
23. 9. štv 17.00 stará fara spevokol
24. 9. pia 17.00 Domček dorast, mládež
26. 9. Ne 09.00 LM Spomienkové sl. Božie-M.M.Hodža
26. 9. Ne 14.00 Ploštín nešporné sl. Božie
26. 9. Ne 15.00 Demänová nešporné sl. Božie
26. 9. Ne 17.00 LM koncert
           
28. 9. Ut 17.00 stará fara biblická hodina
29. 9. str 09.00 p.Ondrašová Služby Božie
29. 9. str 15.30 Domček Konfirmácia 2. ročníka
29. 9. str 18.00 Vrbica večerné sl. Božie
30. 9. štv 09.00 D.dôchodc. Služby Božie
30. 9. štv 10.00 p.Vitálišovce Služby Božie
30. 9. štv 17.00 stará fara spevokol
1. 10. pia 17.00 Domček dorast, mládež
3. 10. Ne 09.00 LM Pamiatka posv.chrámu, DB
3. 10. Ne 10.30 Iľanovo Poďakovanie za úrodu
3. 10. Ne 09.00 Ondrašová Poďakovanie za úrodu
3. 10. Ne 10.30 Okoličné Poďakovanie za úrodu
3. 10. Ne 18.00 Vrbica večerné sl. Božie
5. 10. Ut 17.00 stará fara biblická hodina
6. 10. str 15.30 Domček Konfirmácia 2. ročníka

OFERA: 140,30€

Rozpis služieb Božích ako i ostatných aktivít sa bude prispôsobovať a riadiť

podľa ďalších pokynov Orgánov ochrany zdravia a vlády SR.

DB: detská besiedka

VP: Večera Pánova