Oznamy

Dátum Deň Čas Miesto Služby Božie
29. 11. pia 17.00 Domček dorast, mládež
3. 12. Ne 09.00 LM 1. adventná nedeľa, DB
3. 12. Ne 10.00 LM Večera Pánova
3. 12. Ne 10.30 Okoličné 1. adventná nedeľa
3. 12. Ne 09.00 Ondrašová 1. adventná nedeľa
3. 12. Ne 10.30 Iľanovo 1. adventná nedeľa, DB
3. 12. Ne 17.00 Vrbica večerné sl. Božie s VP
 
5. 12. Ut 16.00 Demänová Adventná večiereň
5. 12. Ut 17.00 Ondrašová Adventná večiereň
6. 12. str 15.00 Sirotinec Konfirmácia 2. ročníka
6. 12. str 16.00 Okoličné Adventná večiereň
6. 12. str 17.00 Vrbica Adventná večiereň
7. 12. štv 14.00 stará fara Konfirmácia 1. ročníka
7. 12. štv 17.00 stará fara spevokol
7. 12. štv 16.00 Iľanovo Adventná večiereň
8. 12. pia 17.00 Domček dorast, mládež
10. 12. Ne 09.00 LM 2. adventná nedeľa a VP, DB
10. 12. Ne 17.00 Vrbica večerné sl. Božie
 
12. 12. Ut 16.00 Demänová Adventná večiereň
12. 12. Ut 17.00 Ondrašová Adventná večiereň
13. 12. str 15.00 Sirotinec Konfirmácia 2. ročníka
13. 12. str 16.00 Okoličné Adventná večiereň
13. 12. str 17.00 Vrbica Adventná večiereň
14. 12. štv 09.00 D.dôchodc. Služby Božie s VP
14. 12. štv 10.15 p.Vitálišovce Služby Božie s VP
14. 12. štv 14.00 stará fara Konfirmácia 1. ročníka
14. 12. štv 17.00 stará fara spevokol
14. 12. štv 16.00 Iľanovo Adventná večiereň
15. 12. pia 10.00 p.Ondrašová Služby Božie s VP
15. 12. pia 17.00 Domček dorast, mládež
17. 12. Ne 09.00 LM 3. adventná nedeľa, DB
17. 12. Ne 10.30 Okoličné 3. adventná nedeľa s VP
17. 12. Ne 09.00 Ondrašová 3. adventná nedeľa s VP
17. 12. Ne 10.30 Iľanovo 3. adventná nedeľa s VP, DB
17. 12. Ne 16.00 LM Adventný koncert
Dátum Deň Čas Miesto Služby Božie
19. 12. Ut 16.00 Demänová Adventná večiereň
19. 12. Ut 17.00 Ondrašová Adventná večiereň
20. 12. str 16.00 Okoličné Adventná večiereň
20. 12. str 17.00 Vrbica Adventná večiereň
21. 12. štv 16.00 Iľanovo Adventná večiereň
21. 12. štv 17.00 stará fara spevokol
22. 12. pia 17.00 Domček dorast, mládež
24. 12. Ne 09.00 Vrbica 4. adventná nedeľa
24. 12. Ne 15.00 Okoličné Štedrý večer
24. 12. ne 15.00 LM Štedrý večer
24. 12. Ne 15.15 Ondrašová Štedrý večer
24. 12. Ne 17.00 LM Štedrý večer
24. 12. Ne 17.00 Iľanovo Štedrý večer
   
25. 12. Po 09.00 LM 1. sviatok vianočný
26. 12. Ut 09.00 Vrbica 2. sviatok vianočný
26. 12. Ut 10.30 Okoličné 2. sviatok vianočný
26. 12. Ut 09.00 Ondrašová 2. sviatok vianočný
26. 12. Ut 10.30 Iľanovo 2. sviatok vianočný
31. 12. Ne 09.00 Vrbica Nedeľa po Vianociach
31. 12. Ne 15.00 Iľanovo Závierka občianskeho roka
31. 12. Ne 15.15 Ondrašová Závierka občianskeho roka
31. 12. Ne 17.00 LM Závierka občianskeho roka
1. 1. Po 09.00 LM Nový rok
1. 1. Po 10.30 Okoličné Nový rok
   
6. 1. So 09.00 Vrbica Zjavenie Krista Pána
7. 1. Ne 09.00 LM 1. nedeľa po Zjavení
7. 1. Ne 17.00 Vrbica večerné sl. Božie

Ofera: 119,40€