Cirkevný rok

Cirkevný rok pozostáva z nedieľ a cirkevných sviatkov a začína adventom. Tu nájdete štruktúru cirkevného roku ako aj zoznam pravidelných Služieb Božích, ktoré sa konajú v jednotlivých častiach roku.

Slávnostná časť cirkevného roka

Začína sa prvou adventnou nedeľou (posledná NE v XI. mes alebo prvá v XII. mes) a končí sa poslednou nedeľou po Svätej Trojici. Delí sa na 3 obdobia:

Vianočné obdobie:

• štyri adventné nedele – počas  Adventu sa konajú  adventné služby Božie:
–          Demänová utorok 16.00 hod.
–          Ondrašová utorok 17.00 hod.
–          Vrbica streda 17.00 hod.
–          Iľanovo  streda 17.00 hod.
–          Okoličné streda 18.00 hod.
• Štedrý večer (24. 12.)
–          Lipt. Mikuláš 15.00 hod s programom pre deti
–          Lipt. Mikuláš 17.00 hod
–          Ondrašová o 15.30 hod.
–          Iľanovo o 17.00 hod.
• 1. slávnosť vianočná (25. 12.) – pamiatka narodenia Pána Ježiša Krista
–          Lipt. Mikuláš  09.00 hod.
–          Ondrašová o 09.00 hod.
–          Okoličné o 10.30 hod.
–          Iľanovo o 10.30 hod..
–          Domov dôchodcov na Podbrezinách o 10.30 hod.
2. slávnosť vianočná (26. 12.) – spomienka na mučeníka diakona Štefana
–          Lipt. Mikuláš  09.00 hod.
koniec občianskeho roku – Silvester, ďakovné služby Božie
–          Lipt. Mikuláš  17.00 hod.
–          Ondrašová o 15.30 hod.
–          Iľanovo o 17.00 hod..
• Nový rok (1. 1.) – 8. deň po sviatku narodenia Pána – pripomenutie si pomenovanie Pána menom Ježiš; prosíme o Božie požehnanie na nový rok
–          Lipt. Mikuláš  09.00 hod.
–          Okoličné o 10.30 hod.
• Zjavenie Krista Pána mudrcom (6. 1.) – posledný vianočný sviatok;
nasledujú 2 – 6 nedieľ po Zjavení
–          Lipt. Mikuláš  09.00 hod.
–          Ondrašová o 09.00 hod.
–          Okoličné o 10.30 hod.
–          Iľanovo  o 10.30 hod.

Veľkonočné obdobie:

• šesť pôstnych nedieľ- počas nich sa konajú pôstne služby Božie:
–          Demänová utorok 16.00 hod.
–          Ondrašová utorok 17.00 hod.
–          Vrbica streda 17.00 hod.
–          Iľanovo  streda 17.00 hod.
–          Okoličné streda 17.00 hod.
• Smrtná nedeľa (piata pôstna nedeľa)
• Kvetná nedeľa (šiesta nedeľa) – začína sa Tichý alebo Veľký týždeň
• Zelený štvrtok – posledná večera Pána Ježiša s učeníkmi, keď Pán Ježiš ustanovil sviatosť Večere Pánovej
–          Lipt. Mikuláš  17.00 hod.
–          Ondrašová o 15.30 hod.
–          Iľanovo o 10.30 hod..
• Veľký piatok – deň utrpenia a smrti Pána Ježiša
• 1. slávnosť veľkonočná – deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista
• 2. slávnosť veľkonočná
• päť nedieľ po Veľkej noci
– konfirmácia – posledná májová nedeľa

Svätodušné obdobie:

• Vstúpenie Krista Pána na nebo – 40. deň po Vzkriesení – služby Božie vo Vrbici – štvrtok 18.00 hod.
• Nedeľa po Vstúpení
• 1. slávnosť svätodušná – na 50. deň po Veľkej noci – Zoslanie Ducha Svätého; vznik kresťanskej cirkvi
• 2. slávnosť svätodušná
• Sviatok Svätej Trojice – oslava Trojjediného Pána Boha

Bezslávnostná časť cirkevného roka

nemá slávnostné obdobia, ale svätia sa sviatočné nedele a pamätné dni:
• 23 – 27. nedieľ po Svätej Trojici
• Sviatok apoštolov Petra a Pavla – 29. júna . – kostol vo Vrbici 18.00 hod.
• Sviatok slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda – 5. júla – kostol vo Vrbici, 09.00 hod.
• Pamätný deň upálenia Majstra Jána Husa roku 1415 – 6. júla – kostol vo Vrbici, 18.00 hod.
• Kajúca nedeľa – spomienka na zničenie mesta Jeruzalem
–          Pamiatka posvätenia chrámu – 1. októbrová nedeľa – Liptovský Mikuláš
–          Pamiatka posvätenia chrámu – 2. októbrová nedeľa – Ondrašová
–          Pamiatka posvätenia chrámu – 2. októbrová nedeľa a Reformácia – Okoličné
–          Pamiatka posvätenia chrámu – najbližšia nedeľa k 1. februáru – Iľanovo
• Poďakovanie za úrody zeme – 2. októbrová nedeľa – Liptovský Mikuláš
• Pamiatka reformácie – 31. októbra – Vrbica, 17.00 hod.
• Pamiatka zosnulých – 2. novembra
– III. novembrová nedeľa – Pamiatka na obete dopravných nehôd – Lipt. Mikuláš, 09.00 hod.

Členeniu na slávnostnú a bezslávnostnú časť cirkevného roka, zodpovedá aj delenie piesní v spevníku. Piesne 1 až 185  sú určené pre slávnostnú polovicu cirkevného roka. V období Veľkej noci od Smrtnej nedele po Veľký piatok sa namiesto spevníka používajú “Pašie”. Pri rozšírených službách Božích o Večeru Pánovu sa v spevníku postupuje od str. XXVII. Funebrál sa používa iba pri pohrebných rozlúčkach.