Pohreb

Bodka za naším pôsobením na zemi, bodkočiarka v našom bytí.

Je určený pre členov cirkevného zboru alebo pre tých, ktorí sa rozhodnú dať pochovať evanjelicko – kresťanským spôsobom.

Pohreb je vždy chápaný ako misijná udalosť. Nie pre mŕtveho, ale pre pozostalých. Preto neexistujú prípady, že by sa pohreb odmietol. Samozrejme niektoré zbory to podmieňujú splnením si určitých povinností.

Ako postupovať

1. Každá pohrebná služba má kontakt na zborových farárov. Je potrebné dohodnúť sa na termíne! Prosíme, nikdy si nedohadujte termín bez kňaza. Jednoducho sa môže stať, že vo Vami vybranom čase musíme byť na inom mieste.

2. Na stretnutie so zborovým farárom si, prosíme, pripravte krátky životopis zosnulého. Má obsahovať údaje: dátum a miesto narodenia, meno a priezvisko rodičov (matky – aj za slobodna), súrodenci, vzdelanie, zamestnania, uzavretia manželstva, deti. Ďalej charakteristika osoby, záľuby, charakteristické vlastnosti, deň úmrtia. Čím viac o zosnulom poviete, tým jednoduchšie kňaz na pohrebe charakterizuje Vášho príbuzného.

3. Odobierka – je to zoznam príbuzných: blízkej i vzdialenej rodiny, priateľov, ktorí sa so zosnulým lúčia. Napr. : lúči sa: manželka XY, lúčia sa deti XY, vnúčatá XY, susedia, známi, …

Väčšinou v prvú nedeľu po pohrebe sa za pozostalých spoločenstvo zboru prostredníctvom kňaza modlí. Je dobré a prirodzené zúčastniť sa na Službách Božích aj pre vaše povzbudenie. Na kresťanskom pohrebe zaznieva nádej na večný život. Smrť nie je definitívny koniec, je len prestupnou stanicou. Človek, ktorý veril v Ježiša Krista, verí, že ho Kristus vzkriesi z mŕtvych.

Je pomerne časté, že sa na pohrebnej rozlúčke chcú prihovoriť rôzni ľudia. Samozrejme, že je to možné. Len by nemali negovať posolstvo večného života vo svojich básňach a príhovoroch.

Základné pravidlo pred pohrebom: Človek by mal kráčať z tohto sveta pripravený – hlavne prislúžením Večere Pánovej. Zomierajúcemu sa vtedy ponúka nádej. Večera Pánova nie je predzvesťou smrti. Ona je posolstvom zmierenia, odpustenia a večného života. V našej službe je prislúženie Večere Pánovej zomierajúcemu najvyššia priorita. Všetky povinnosti idú vtedy bokom. Nebojte sa zavolať k zomierajúcemu farára (v ktorúkoľvek hodinu je tu pre Vás).