Vyznanie

Veríme, že sme stvorením všemohúceho Boha, ktorý stvoril nebo, zem a všetko čo ich napĺňa. Veríme, že všetci ľudia sme hriešni, teda, že sme odpadli od Boha a máme tendenciu žiť život podľa našich predstáv. Egoizmus, pýcha, ale aj strach a nedôvera sa tak stali našimi sprievodcami.

Sme presvedčení, že toto však nie je cesta a chceme sa vracať k Bohu, ktorý nás ako otec, nielen láskavo stvoril, ale stále miluje a túži, aby sme sa vrátili. Na to, aby sme mohli mať vzťah s dokonalým Bohom, musíme byť dokonalí aj my, a to nikto z nás nie je.

Boh však spravil krok k nám a poslal na svet svojho syna Ježiša Krista. Vie teda presne, čím si my na svete prechádzame, zažil naše emócie, bol v ľudskom tele, no zároveň bol Bohom. Bol skúšaný, no ostal dokonalým a spravil niečo, čo navždy zmenilo naše možnosti priblížiť sa Bohu. Obetoval sa za nás a naše hriechy tak, aby nás už neoddeľovali od Boha. Porazil smrť. Niežeby sme sa my stali dokonalými alebo nesmrteľnými, ale ak v Neho veríme, aj keď umrieme, nebude to náš koniec a zároveň život tu na zemi sa stáva vďaka Božiemu prijatiu oveľa živším. Zároveň nám dal možnosť prijať sprievodcu – Ducha Svätého. Ten má moc v nás konať, meniť veci, ktoré my sami zmeniť nedokážeme a spája nás v jednu cirkev – Božiu rodinu.

Podrobnejšie vyznanie sa nachádza v tzv. Veľkom katechizme Martina Luthera .

Vyznanie našej viery je založené priamo a jedine na Slove Božom – Biblii, ktorú detailnejšie vykladajú aj ostatné tzv. symbolické knihy.