Sobáš

V našej cirkvi je kresťanský sobáš doživotný sľub muža a ženy, pred Pánom Bohom a v prítomnosti kresťanských svedkov, v zmysle Ježišových slov: „Čo Boh spojil, človek nerozlučuj“ (Mt. 19:6)

Pre trvácny manželský vzťah je dôležité mať na mysli a najmä v skutkoch tieto slová:

„Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu.“ (Ef 5:25)

„Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom“ (1P 3:1)

Právo na kresťanský sobáš má každý člen nášho cirkevného zboru. Mal by spĺňať podmienky, ako je konfirmácia, byť slobodný, prípadne vdovec, vdova. ECAV uznáva každé manželstvo muža a ženy uzavreté v ktorejkoľvek kresťanskej cirkvi alebo pred štátnymi úradmi za plnohodnotné a plnoprávne.

Preto ak sa rozhodnú zosobášiť osoby opačného pohlavia a jeden z nich je rozvedený – udeľuje výnimku pre cirkevný sobáš dištriktuálny biskup.

Ako žiadať kresťanský sobáš?

  1. Kontaktovať zborového farára/farárku a určiť si termín
  2. Vypísať a potvrdiť žiadosť na Matričnom úrade Lipt. Mikuláš, k tomu je potrebné doniesť si občiansky preukaz a rodné listy. Pred matrikárkou žiadosť osobne podpísať.
  3. Vyplniť cirkevnú žiadosť a priniesť ju na farský úrad. Figurujú na nej aj mená svedkov (minimálne jeden zo svedkov musí byť evanjelik), vierovyznanie a rodné čísla (kvôli matrike).
  4. Dohodnúť sa so zborovým farárom na termíne náuk minimálne 4 mesiace pred termínom svadby. Potom už len očakávať svoj veľký deň. V dohode o uzavretí sobáša je aj kolónka o vierovyznaní detí, v ktorom ich chcú rodičia vychovávať. Preto je dobré, hlavne pri zmiešaných manželstvách, o tejto téme hovoriť ešte pred uzavretím sobáša.

Existuje aj možnosť posvätenia manželstva. Je určená pre tých, ktorí už uzatvorili sobáš pred štátnymi orgánmi, ale cítia potrebu, aby manželský zväzok požehnal Boh. Požehnanie plnohodnotne nahrádza cirkevný sobáš. Cirkevný sobáš je nezrušiteľný sľub doživotnej lásky a vernosti pred Bohom. Preto je potrebné k nemu pristupovať s veľkou zodpovednosťou.