Dcérocirkev Iľanovo

Kostol v IľanoveStretávame sa na Službách Božích spravidla každú druhú nedeľu a počas sviatkov (pozri rozpis Služieb Božích na boku stránky a oznamy) v evanjelickom kostole v strede Iľanova.

Informácie o našich aktivitách sú zahrnuté do celozborových informácií. Radi Vás v našom kostolíku privítame.

Kontakt
Marta Kubová (kurátorka):  tel.: 044 554 51 85
Farský úrad: tel.: 044 552 21 46 / 0917 321 133  FOTOGALÉRIA


Pohľad ECAV LM na veľkú mapu

Z histórie

Prvý chrám Boží v podobe modlitebne bol v roku 1886 postavený za pôsobenia brata seniora Dr. Fridricha Baltíka. Slúžil miestnym veriacim až do druhej svetovej vojny (1939-1945), kedy ilanovo_po_vojneutŕžil priveľké rany na ďalšie fungovanie. Také rany však neutŕžili miestni veriaci, ktorí sa za vedenia brata farára Júliusa Gabula podujali modlitebňu nielen zrekonštruovať, ale prestavať ju na kostol, čo bol v čase totality skutočne nadľudský, Bohom vedený výkon. Po stavebnom povolení, ktoré sa podarilo získať až v roku 1969 sme sa pustili do práce a o 7 rokov neskôr sme žali úrodu.

1.februára 1976 sa slávnostne otvorila nová modlitebňa s následným premenovaním na kostol. Bol to radostný a k tomu aj slnečný deň, priam stvorený pre verše žalmu: „Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, jasajme, radujme sa v ňom. Ó Hospodine, požehnaj. Ó Hospodine, popraj zdaru. (Ž 118:24-25)

S veľkou láskou vtedy do Iľanova prišiel generálny biskup Prof. Dr. Ján Michalko s rodinou v sprievode brata seniora Milana Devečku, miestnych bratov farárov Júliusa Gabula a Dušana Pobudu a miestnej kaplánky Ireny Devečkovej, ktorí medzi nami v našom zbore požehnane pracovali. Vzácnych hostí pred modlitebňou pozdravil brat Kurátor Martin Múranica, ktorý zároveň bratovi generálnemu biskupovi odovzdal kľúč. Po zvolaní: „Otvorte že sa brány spravodlivosti“ a odpovediach zboru stojaceho pred kostolom, brat biskup slávnostne otvoril hlavné chrámové dvere do kostola.

To, čo bolo napísané na listine vloženej do základov – Boh nám je útočiskom, silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Nám hradom prepevným je Boh Jákobov (Žalm 46:2,12) – sa aj vtedy sprítomnilo.

Ku kostolu bola urobená pristavba, pribudol organ, zvony a hodiny.

Z histórie zboru a ostatných dcérocirkví:

História zboru, Vrbica – Zbierka, Lipt. Ondrašová, Okoličné, osobnosti zboru.