Stretnutia manželov

stretnutia_manzelovStretnutia manželov, snúbencov a  párov majú za úlohu posilniť vzťahy vo vnútri dvojíc, pochopiť konanie toho druhého, inšpirovať sa príbehmi iných a mať pri tom aj trochu zábavy.  Stretnutia nemajú vždy rovnakú formu, ale spravidla pozostávajú zo zrozumiteľného odhaľovania biblického pohľadu na partnerský vzťah, na reč muža a ženy,  z aktivít pre páry, vzájomných rozhovorov a tiež malého občerstvenia.

Vítané sú všetky vekové kategórie dospelých.

Stretávame sa zatiaľ nepravidelne vo vopred ohlásených termínoch v Evanjelickom cirkevnom dome (bývalá Kasa) alebo na starej fare oboje pri tolerančnom kostole.

Prihlásiť sa dá cez kontakty na farský úrad  alebo priamo na farskom úrade.

Ste srdečne vítaní.