O školstve

Hoci ako zbor nie sme zriaďovateľom žiadnej školy (táto právomoc spadá teraz pod dištrikt) máme čulé vzťahy so Spojenou evanjelickou školou v Liptovskom Mikuláši. Okrem vzájomnej podpory medzi školou a zborom pracuje brat farár Vladimír Ferenčík aj ako školský duchovný.

Škola ponúka kvalitné základné a stredoškolské vzdelanie (v podobe gymnázia)  so zameraním na angličtinu, v jednotlivom odbore aj ekonomiku a komplexnú telesnú, duševnú a duchovnú prípravu  žiakov na ďalší život.

Viac na www.esslm.sk

Vo viacerých školách realizujeme výučbu náboženstva.