Služby Božie v penziónoch pre starších

Záleží nám na starších ľuďoch. Odovzdávali sa veľa počas svojich životov, teraz je potrebné a dobré byť nablízku im. Služby Božie a večeru pánovu preto prisluhujeme aj v týchto zariadeniach pre dôchodcov (penziónoch):

Domov pre seniorov Golden Age, Mincová 5, 03105 Liptovská Ondrašová

Služby Božie sú každú párnu stredu o 9:00 hod. v priestoroch jedálne

Royal care n.o., Vitálišovce 701, 031 04 Liptovský Mikuláš

Služby Božie sa konajú každý nepárny štvrtok o 15:45 hod. v priestoroch jedálne

Centrum sociálnych služieb ANIMA,  Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš 4

Služby Božie sa konajú každú nepárnu sobotu o 9:00 hod.

Sviatosť Večere Pánovej prisluhujeme vo vopred dohodnutom termíne pre celé spoločenstvo, ale je možné požiadať o prislúženie Večere Pánovej aj jednotlivo, prostredníctvom zdravotných sestier, príbuzných či známych, telefonicky na farský úrad, alebo na tel. číslach farárov.