Výučba náboženstva

Ježiš nás učil:

 „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. (Mt 19:14)“

Hodiny náboženstva sú voľným, ale podstatným pokračovaním nedeľnej detskej besiedky, konfirmácie a toho, čo sa deti naučili o Pánu Bohu v našich domácnostiach.

Dieťa potrebuje tak v oblasti výchovy ako aj v oblasti viery usmernenie. Ešte nevie, čo je dobré a čo škodí. Postupne to zisťuje a my mu chceme len slúžiť tým, že bude poznať pravdu o Bohu a Ježišovi Kristovi jemu prijateľnou formou. Hodiny náboženstva sú často odrazovým mostíkom pre konfirmáciu, ale potom najmä pre prechod na stretnutia dorastu či mládeže, kde sa dospievajúce dieťa môže pýtať a realizovať ďalej. Preto Vaše deti na výučbu úprimne pozývame.

Vyučovanie náboženstva realizujeme na nasledovných školách:

Mgr. Marián Bochnička

–          Evanjelická spojená škola

 • utorok 8. a 9. ročník

–          Základná škola M. Rázusovej Martákovej (na Nábreží)

 • I. a II. stupeň – 12.20 – 13.05; 13.10 – 13.55 hod.

–          Základná škola Bobrovec

 • utorok I. a II. stupeň 11.15 – 12.00; 12.00 – 12.45 hod.

–          Gymnázium M. M. Hodžu

 • piatok 7.00 – 7.45 hod.

–          Združená hotelová a obchodná škola

 • utorok 14.15 – 15.00 hod.
 • streda 14.15 – 15.00 hod.

 Mgr. Vladimír Ferenčík

 – ako spirituál na Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši, vyučuje 12 hodín náboženstva podľa školského rozvrhu.

Mgr.  Lýdia Kordošová

–          Základná škola Ul. čs.brigády 4;

 •  I.  stupeň-  utorok 6. hod.   –  12:45- 13:30  hod.
 • II. stupeň – utorok 7. hod.  –  13:45- 14:30 hod.

–          Základná škola Janka Kráľa (na Podbrezinách)

 • I. stupeň /roč. 1.-3./        – streda  6.hod.  –  12:25 – 13:10 hod.
 • I. a II. stupeň /roč. 4.-5./ – štvrtok 6.hod. –  12:25-13:10 hod.
 • II. stupeň  /roč. 6.-7./   –   štvrtok 7. hod. –  13:50- 14:35 hod.
 • /roč. 8.9./    –   štvrtok 8. hod. –  14:45- 15:30 hod. /každý druhý týždeň/

–          Stredná zdravotnícka škola

 • Streda  11:20 – 12:00 hod.