Zástupcovia zboru a presbyteri

Zbor má niekoľko zástupcov, z ktorých hlavnými sú predsedajúci zborový farár a zborový dozorca (znie to trochu väzensky, ale v podstate dozerá na fungovanie zboru). Ďalej si zbor volí čosi ako parlament či správnu radu, ktorá sa v evanjelických kruhoch nazýva presbyterstvo a jeho členovia sú presbyteri.

V dcérocirkvi Iľanovo boli 28.1.2018 zvolení títo presbyteri/presbyterky :

Marta Kubová, Viera Mikulášová, Pavlína Beťková, Soňa Havlová, Pavla Kubová, Viera Demenčíková, Anna Kráľová, Jozef Stanovský, Eelena Múranicová, Samuel Žiaran, Milota Kráľová

V dcérocirkvi Lipt. Ondrašová boli 4.2.2018 zvolení títo presbyteri/presbyterky :

Jaroslav Marko, Anna Čániová, Viera Fiačanová, Emília Cútová, Oľga Krajčiová, Alena Ondrejková, Mária Salanciová, Miroslav Uličný, Juraj Urbanovič

V dcérocirkvi Okoličné boli 4.2.2018 zvolení presbyteri/presbyterky :

Jaroslav Adame, Ján Brtiš, Jana Chaloupková, Eva Lehotská, Jana Salajová, Ján Janoška, Dušan Mikuláš, Viera Barteková

V matkocirkvi  boli 11.2.2018 zvolení títo presbyteri/presbyterky :

Jozef Matys, Eduard Jančuška, Kvetoslava Antolová, Ján Blcháč ml., Milan Fiačan, Ivan Košík, Milan Vrbenský, Vladimír Čajka, Marek Pápay, Peter Štípala, Gabriel Blcháč, Jana Profantová,

Soňa Bullová

Fília Demänová 18.2.2018 bola zvolená za presbyterku Drahuša Mojšová

Fília Ploštín 18.2.2018 bola zvolená za presbyterku Marika Španková

Riadni delegáti pre seniorátny konvent
Vladimír Ferenčík, Jozef Matys, Eduard Jančuška, Ivan Košík, Jaroslav Adame, Jana Chaloupková, Anna Čániová, Ján Blcháč ml., Jaroslav Marko, Marian Bochnička, Milan Húdik

Náhradní delegáti pre seniorátny konvent
Jozef Stanovský, Vladimír Čajka, Dušan Mikuláš

Zástupca zb. dozorcu – Eduard Jančuška

Zb. dozorca – Milan Húdik