Zástupcovia zboru a presbyteri

Zbor má niekoľko zástupcov, z ktorých hlavnými sú predsedajúci zborový farár a zborový dozorca (znie to trochu väzensky, ale v podstate dozerá na fungovanie zboru). Ďalej si zbor volí čosi ako parlament či správnu radu, ktorá sa v evanjelických kruhoch nazýva presbyterstvo a jeho členovia sú presbyteri.

Presbyterstvo Iľanovo – voľba 28.1.2024

Soňa Havlová, Marta Kubová, Pavlína Beťková, Jana Žiaranová, Viera Demenčíková, Anna Králová, Milota Králová, Samuel Žiaran, Jozef Stanovský, Viera Mikulášová presbyter-kurátor

Presbyterstvo Liptovská Ondrašová – voľba 4.2.2024

Anna Čániová, Jaroslav Marko presbyter-kurátor, Viera Fiačanová, Emília Cútová, Oľga Krajčová, Alena Ondrejková, Mária Salanciová, Miroslav Uličný, Viera Brestovská, Presbyterstvo

Okoličné – voľba 4.2.2024

Jaroslav Adame presbyter-kurátor, Ján Brtiš, Jana Chaloupková, Eva Lehotská, Jana Salajová, Ján Janoška, Anna Barteková

Presbyterstvo matkocirkevné – voľba 11.2.2024

Gabriel Blcháč, Dagmar Burdová, Milan Fiačan, Ivan Košík, Martin Korenica, Milan Vrbenský, Marek Pápay, Ján Pavella, Dušan Profant, Eduard Jančuška presbyter – zástupca zb. dozorcu

Fília Demänová – voľba 18.2.2024 

Ingrid Krčulová

Fília Ploštín – voľba 18.2.2024 

Viera Kompišová

Delegáti na konvent LOS

Eduard Jančuška, Gabriel Blcháč, Ivan Košík, Jana Chaloupková, Anna Čániová, Jaroslav Marko
Náhradní delegáti
Dagmar Burdová, Marek Pápay, Ján Pavella, Dušan Profant, Martin Korenica, Jozef Havrila

Zástupca zb. dozorcu – Eduard Jančuška

Zb. dozorca – Milan Húdik