Dorast a mládež

mladezV rámci Cirkevného zboru sú práve stretnutia dorastu a mládeže jedným z hlavných ukazovateľov životaschopnosti a perspektívnosti zborového spoločenstva. Mladým ľuďom je potrebné sa venovať a ukázať im, že život s Pánom Bohom je moderný, zaujímavý, plný zážitkov a správny; že stojí za to ho žiť, a to v každom veku, nie len raz niekedy, keď „budeme starší“.

Mládež a dorast sa stretáva každý piatok (vrátane prázdnin) v areáli Pastoračného strediska mládeže na Janoškovej ulici (pri Rachmaninovom námestí) v zadnej časti areálu, v tzv. domčeku. Každý piatok o 17.00 sa začína stretnutie dorastu, na ktoré prichádzajú tí mladší a hravejší z nás. Prísť môže ktokoľvek, no program je prispôsobený vekovej skupine 13 – 16 rokov. Veľký priestor dostávajú hry a spoločné aktivity, ktorých jadrom je spoločné zamyslenie sa nad Božím slovom. Dorast sa prirodzene preklopí do stretnutia mládeže, ktorého oficiálny začiatok je asi o 19.30. Ostať môžu aj dorasťáci, môže opäť prísť ktokoľvek ďalší. Programovo sa snažíme priblížiť najmä vekovej skupine 17 – 25 rokov. Najdôležitejšou časťou programu je spoločný výklad na rôzne témy, týkajúce sa poznania Pána Boha, viery, vzťahov, aktuálnych problémov z biblického pohľadu a pod. Veľký priestor dostávajú spoločné modlitby, chvály, rozhovory v skupinkách. No nezabúdame ani na hry a ďalšie aktivity na spestrenie. Oficiálna časť programu trvá asi do 21.30, potom sa náš spoločný čas mení na neformálny priestor pre rozhovory, hry a pod., ktorý už trvá do neskorých nočných hodín.

Ako je možné sa k nám pridať? Úplne jednoducho, stačí prísť! Každý je vítaný.