Spevokol

Spevokol vo väčšine zborov ECAV plní okrem svojej základnej funkcie – spievania počas Služieb Božích aj ďalšie misijné aktivity. Členovia spevokolu sú tí najbližší spolupracovníci farárov. V roku 2013 došlo k spojeniu mládežníckeho a zborového spevokolu kvôli využitiu výbornej dirigentky Michelle Olson, ktorá je lektorkou anglického jazyka na ESŠ:

Veková kategória členov je od 14 do 80 rokov. Jadrom spevokolu sú ľudia z generácie 40-tnikov.

Vystupujeme na hlavných Službách Božích. Keďže v našom zbore je množstvo slávnostných a spomienkových Služieb Božích, snažíme sa čo najviac obohatiť ich program. Okrem toho počas vianočných sviatkov navštevujeme všetky časti nášho CZ a niektoré susedné CZ s pásmom kolied. Súčasťou spevokolu sú aj hudobné nástroje: husle-Jakub Bochnička, Leonard Ambróz; gitary-Martin Cupra, Eduard Jančuška, Ivan Jančuška; akordeón-Róbert Magura a ďalší.

Stretávame sa každý pondelok o 17.30 hod. v priestoroch detskej besiedky.

Pozývame všetkých ľudí, ktorí majú radi spev. My sami väčšinou nemáme hudobné vzdelanie, ale spája nás láska k hudbe a túžba oslavovať ňou nášho Pána. Spievame jednoduché piesne Taizé, ale i niektoré spirituály a mládežnícke piesne. Snažíme sa vyberať jednoduchšie a príťažlivejšie piesne. Okrem toho zažívame množstvo zábavy, spoločných stretnutí aj posedení a výletov. Naším cieľom nie je bezchybný spevokol, ale miesto, kde ľudia radi prichádzajú a nemajú strach tvoriť spoločenstvo. Na záver nácviku zaspievame aj nejaké ľudové piesne.