Individuálne prisluhovanie večere Pánovej

Pre záujem o túto službu telefonicky kontaktujte farský úrad alebo priamo farárov.
Individuálne prisluhovanie Večere Pánovej sa deje na základe zdravotných problémov a s tým spojených obmedzení.  Kňaz prichádza do domácnosti, nemocnice, izieb v penziónoch  k tým,  ktorí nemôžu pristúpiť a prijať Večeru Pánovu v chrámovom spoločenstve alebo počas služieb Božích v penziónoch.