Partnerstvo, prenájom

Cirkevný zbor vlastní niekoľko nehnuteľností. Okrem bohoslužobných a misijných priestorov ide aj o budovy, ktoré prenajíma tretím stranám s cieľom čo najefektívnejšie využiť zverený majetok. Takto prenajímame dve budovy v Tranovského uličke (bývalé osvetové stredisko a bývalý kultúrny dom Kasa) a dve budovy na Janoškovej ulici (Betánia a Sirotinec). Priestory sa prenajímajú na akúkoľvek podnikateľskú či nepodnikateľskú činnosť nájomcu, ktorá však morálne a hodnotovo nesmie byť v rozpore či v polemike s poslaním cirkvi tu na zemi.

Okrem týchto priestorov ponúkame na prenájom aj pôdu, výlučne na poľnohospodárske účely, a tiež potenciálnu reklamnú plochu na oplotení Pastoračného strediska pri Rachmaninovom námestí, pričom opäť platí, že charakter reklamy nesmie byť v rozpore alebo polemizovať s poslaním cirkvi.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte.

Momentálne nie sú k dispozícii nebytové priestory:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Janoškova ul. 3 (Betánia – mapa):

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Janoškova ul. 5 (Sirotinec – mapa):