Detská besiedka

dedska_besiedkaDetská besiedka  je miestom a možnosťou, kde sa podáva evanjelium deťom formou ich veku  prijateľnou. Je určená pre deti vo veku od 3-4 rokov do 12 rokov a koná sa pravidelne každú nedeľu okrem letných prázdnin. Prebieha počas Služieb Božích. Deti,  po ich  požehnaní počas prvej piesne, odchádzajú do svojich priestorov na Tranovského 2 (hneď prvá budova napravo pri vchode do uličky, hore na poschodí, vchod odzadu). Tam je pre nich pripravený program, ktorý tvoria biblické príbehy, pravdy evanjelia, piesne, ale i hry a rôzne tvorivé aktivity.  Na detskú besiedku nie je  potrebné sa nejako špeciálne prihlasovať. Treba len vziať svoje deti na Služby Božie, potom ich poslať na detskú besiedku alebo, ak treba, aj ich priamo sprevádzať. Odvádza ich na ňu vždy osoba, ktorá sedí vpredu, väčšinou v prvej lavici. Počká, kým im brat farár dá požehnanie a spolu odchádzajú na besiedku. Po jej skončení (končí súbežne so Službami Božími) si ich priamo v týchto priestoroch vyzdvihnú rodičia.

Počas zimných prázdnin sa väčšinou organizuje jedna sánkovačka pre deti – pokiaľ to dovolia podmienky. Na začiatku letných prázdnin (väčšinou prvý alebo  druhý prázdninový  týždeň) organizujeme pre deti z nášho cirkevného zboru  5 – dňový výlet. Tento rok to bolo v Hronci.

Tranovského 2:
masiaren_zadmasiaren