História vrbického kostola Zbierka

Samotná stavba kostola nie vždy slúžila vo Vrbici ako bohoslužobný objekt. Obec Vrbica 1 sa písomne spomína už v druhej polovici 13. storočia a mestské výsady nadobudla v roku 1412. Od roku 1923 sa Vrbica stala súčasťou Liptovského Svätého Mikuláša..

Zbierka najprv ako veža, neskôr s prístavbou, sa spomína už od roku 1840 a podľa kamennej tabule, na poschodí vo veži, bola dostavaná v roku 1841. Veža bola pokrytá medeným plechom a prístavba šindľom. Zvláštnosťou bol polmesiac s hviezdou na špici veže. Skutočný dôvod použitia tohto symbolu nevieme, hovorievalo sa, že to malo pripomínať vpády Turkov v stredoveku.

V začiatkoch existencie Zbierky to bola obyčajná obecná stavba, kde sa konali obecné porady, zbierali sa obecné a cirkevné dane. Jedna z miestností slúžila ako malé väzenie pre opilcov a drobných zlodejov. Iná miestnosť bola služobnou miestnosťou nočných strážnikov – vartášov. Veža bola vybavená aj hodinovým strojom a troma zvonmi. Takto to bolo v dobe pôsobenia farára Michala Miloslava Hodžu. Za pôsobenia farára Bedricha Baltíka bola v roku 1877 veža opravovaná. Od tohto roku slúžila Zbierka aj ako (dnes by sme povedali) – dom smútku.
Pred 1. svetovou vojnou, za účinkovania Dr. Jur Janošku, bol zabezpečený oltár.

13. júla 1833 pri požiari Vrbice Zbierka vyhorela o odolala len veža. Drevený krov prístavby zhorel. Vrbičania však Zbierku opravili a pri 20. výročí pamiatky požiaru dokonca kúpili veľký zvon, ktorý sa ako jediný zachoval po rekvirácii zvonov počas 1. svetovej vojny. Po prvej vojne, od roku 1918, sa Zvierka začala upravovať a stala sa bohoslužobným miestom – modlitebňou. Bol zhotovený nový oltár s oltárnym obrazom „Ukrižovanie Krista“. V roku 1923 boli kúpené nové zvony 2, ako náhrada za dva zrekvirované zvony 3.

Vojnové udalosti z konca 2. svetovej vojny silno poznačili celý objekt modlitebne. Priame delostrelecké zásahy vykonali svoje a modlitebňa ostala ako ruina so zničenou vežou. Dokonca aj zvon z roku 1903 bol v hornej časti prestrelený.

Zborové presbyterstvo v roku 1946 rozhodlo o úplnej prestavbe zničenej modlitebne. Projekt na prestavbu vypracoval známy slovenský architekt Michal Milan Harminc 4. Projektoval aj náš Cirkevný dom ešte pred druhou vojnou.

Prestavba započala v aríli 1947 a napriek ťažkostiam a udalostiam z roku 1948 sa podarilo stavbu ukončiť za štyri roky. Posviacka obnovenej Zbierky bola 3. júna 1951 5. Vykonal ju biskup Dr. Vladimír Pavol Čobrda.

Nový organ bol postavený až v roku 1959 a pochádza z dielne Otakara Važanského z Nitry.

V minulých rokoch, v súvislosti s rekonštrukciou hlavného kostola pred r. 2012, aby  bola náhrada pre SB, vrbický kostol bol zvnútra vymaľovaný, pribudlo sociálne zariadenie. Vymenené boli všetky obloky a vstupné dvere. Organ bol generálne zrekonštruovaný v roku 2007. Neskôr sa podarilo obnoviť aj vonkajšiu fasádu a bola tiež osadená tabuľa padlých v I. svetovej vojne. V roku 2023 sa realizovala celková oprava zvonov.

Pozvánka na slávnosť posvätenia vrbického chrámu v roku 1951 mala ako motto uvedený citát z 84. žalmu …Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocnosti! …6


1 Disponovala mestským právom starším ako susedný Liptovský Sv. Mikuláš – podľa vzoru mestského práva mesta Krupina
2 Zlievareň R. Manoušek a spol., založená 1913
3 Zvony zo zlievarne Fr. Litman B. Bystrica, z cca r. 1802
4 Milan Michal Harminc (*1869-t1964) bol jedným z najaktívnejších slovenských architektov. Naprojektoval vyše 300 budov, z toho 171 na Slovensku
5 2.nedeľa po Sv. Trojici
6 Vrbický kostol Zbierka aj napriek pohnutej histórii je stále milý duši každého veriaceho i Vrbičana…

Viac z histórie:

História zboru, Iľanovo, Lipt. Ondrašová, Okoličné, osobnosti zboru.