Nažité v žite

V nedeľu 11. 3. 2018 sme opäť hostili Marušku Skonc (Kožlejovú) s priateľmi. Po siedmich rokoch vydala pokračovanie svojej prvej knihy „Ako chytať …

Biblia národov

Pred poslednými Vianocami naša staršia mládež hostila brata farára Stanislava Kaczmarczyka a v nedeľu 4. 3. 2018 prišiel rad aj na jeho syna, riaditeľa …

Vianočný organový koncert

 „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec …

Medovníkovanie

Už niekoľký rok držia naše dievčatá z mládeže tradíciu pečenia a zdobenia medovníkov, ktoré potom rozdávajú po vianočných Bohoslužbách. Tentokrát boli v …

Vitie adventných vencov

Stáva sa to pomaly tradíciou, že sa stará fara v Liptovskom Mikuláši premení v posledný piatok pred 1. adventnou nedeľou na prírodnú …