Práve prezeráte

Stránka 2

Deň zborovej diakonie

„ Ale Ty, Hospodine, nevzďaľuj sa!Ty, sila moja, poponáhľaj sa ma na pomoc!“Ž 22,20 V nedeľu 25.novembra 2018 sa v našom cirkevnom …

Leto v kostole

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu …

JK Games 2018

JK games nie sú v našom zbore, ba ani meste, žiadnou novinkou. Toho roku ich naša mládež organizovala už po trinásty krát a konali …

Hľa, JAZZ

26.augusta 2018 sa zmenil náš Vrbický kostolík na koncertnú sieň. Našli si v ňom miesto renomovaní džezoví hudobníci zoskupení okolo klaviristu Pavla Bodnára, …

Kostol otvorený pre širokú verejnosť

Už minulý rok mali možnosť domáci obyvatelia aj návštevníci nášho mesta navštíviť a prezrieť si náš chrám počas letných pracovno-dovolenkových dní. Naša …