Práve prezeráte

Stránka 2

Leto v kostole

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu …

JK Games 2018

JK games nie sú v našom zbore, ba ani meste, žiadnou novinkou. Toho roku ich naša mládež organizovala už po trinásty krát a konali …

Hľa, JAZZ

26.augusta 2018 sa zmenil náš Vrbický kostolík na koncertnú sieň. Našli si v ňom miesto renomovaní džezoví hudobníci zoskupení okolo klaviristu Pavla Bodnára, …

Kostol otvorený pre širokú verejnosť

Už minulý rok mali možnosť domáci obyvatelia aj návštevníci nášho mesta navštíviť a prezrieť si náš chrám počas letných pracovno-dovolenkových dní. Naša …

Konfirmácia 2018

Koniec mesiaca máj je už tradičným obdobím konfirmácií. Je veľkým požehnaním, keď cirkevný zbor má medzi sebou mladých ľudí, v ktorých vzklíčila …

Máme nové presbyterstvo

V nedeľu 20.5.2018, presne v deň sviatku zoslania Ducha Svätého zložili slávnostný sľub naši noví bratia presbyteri  a sestry presbyterky. V jednotlivých častiach nášho zboru sme …