Práve prezeráte

Stránka 2

Vianočný organový koncert

 „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec …

Medovníkovanie

Už niekoľký rok držia naše dievčatá z mládeže tradíciu pečenia a zdobenia medovníkov, ktoré potom rozdávajú po vianočných Bohoslužbách. Tentokrát boli v …

Vitie adventných vencov

Stáva sa to pomaly tradíciou, že sa stará fara v Liptovskom Mikuláši premení v posledný piatok pred 1. adventnou nedeľou na prírodnú …

Krst a konfirmácia dospelých

V nedeľu 26. 11. 2017 sme počas večerných služieb Božích vo Vrbici boli svedkami špeciálnej chvíle. Niekoľko dospelých vyznalo svoju vieru v krste a konfirmácii. …

Deň zborovej diakonie

Raz ročne  si slávnostne pripomíname službu diakonie. Služba funguje v našom cirkevnom zbore v prospech vekovo vyzretejších bratov a sestier zboru na území mesta aj …