Práve prezeráte

Stránka 2

Modlitebný týždeň

Drahé sestry a bratia, modlitebné spoločenstvo ECAV nás všetkých pozýva na ONLINE PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ, ktorý začne od pondelka 4.4. do soboty 9.4. každý večer …

Cirkevný príspevok

Milí členovia cirkevného zboru, v prípade, že ste neuhradili cirkevný príspevok za rok  2021, Vás chceme poprosiť, aby ste tak urobili buď …

Iľanovo

„Zborové komunitné centrum v Iľanove naberá svoju peknú finálnu podobu. Ďakujeme za všetku doterajšiu pomoc. Stavba sa práve dokončuje, na rade sú …