Pomoc Ukrajine

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaujímajú o životy ľudí, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny. V zbore sme prichýlili tiež niekoľko mamičiek s deťmi a mnohí z Vás sa pýtajú ako môžete pomôcť. Momentálne je všetkého dostatok, ale oceníme každý príspevok na kúrenieV našom zariadení v Ploštíne sa kúri peletami a spáli sa ich na vrecia za týždeń. Prispieť tak môžete na účet cirkevného zboru s týmito detailami:
IBAN:SK56 0900 0000 0000 5671 2082 (Slovenská sporiteľňa)
poznámka: ukrajina
Keď sa zaplatia pelety, zvyšné peniaze pôjdu na ďalšiu pomoc pre odídencov z Ukrajiny alebo priamo zborom na Ukrajine.