Práve prezeráte author

prva

Služby Božie v dobe korony

Bratia a sestry, korona situácia sa postupne zhoršuje, preto musíme byť pripravení na obmedzenia s tým spojené. Rušia sa biblické hodiny a …

Prelom rokov 2020/21

Nariadením RÚVZ LM sú od 23.12.2020 bohoslužby na území okresov LM a Rbk zakázané. Podobne ako počas Vianoc, tak aj počas nadchádzajúcich …