Práve prezeráte author

prva

Prelom rokov 2020/21

Nariadením RÚVZ LM sú od 23.12.2020 bohoslužby na území okresov LM a Rbk zakázané. Podobne ako počas Vianoc, tak aj počas nadchádzajúcich …

Služby Božie v TV Liptov a na webe

COVID opatrenia sa sprísňujú aj v prípade cirkevných stretnutí a preto sa naše nedeľné služby Božie opäť presúvajú do televízneho a online priestoru. Vďaka …

Služby Božie v obmedzenom režime

Bratia a sestry, podľa aktuálneho nariadenia vlády môže byť na bohoslužbách prítomných maximálne 50 ľudí. Ako zbor robíme všetko preto, aby sme tomuto …