Práve prezeráte author

prva, Stránka 2

ProChrist 2023

Po dlhšej covidovej prestávke sme mohli opäť priamo vo vlastnom meste zažiť 5-dňovú sériu Božieho slova a hudby. Z domu kultúry v …

Služby Božie 23.10.2022

19. nedeľa po Svätej Trojici (M.Bochnička) Kázeň: 19:30 min. Marek 2:1-5 Oznamy: 42:05 min. Piesne: 211, 696, 197, A54, 634 Poznámka: nahrávka …

Služby Božie 04.09.2022

kázeň: 26:26 min. – Mk. 7.kap. od 31.v. (V. Ferenčík) oznamy: 48:12 min. piesne: 376, 446, 265, A58, 347

Otvorený kostol

Aj toto leto náš kostol otvorí svoje brány pre návštevníkov, ale aj pre všetkých tých, ktorí sa chcú jednoducho stíšiť. Navyše každý …

Deň matiek

8.5.2022 potešili všetky mamičky, ale určite aj ostatných účastníkov bohoslužieb detičky z našej evanjelickej materskej škôlky Magdalénka.  Predviedli množstvo básní a riekaniek …