Iľanovo

„Zborové komunitné centrum v Iľanove naberá svoju peknú finálnu podobu. Ďakujeme za všetku doterajšiu pomoc. Stavba sa práve dokončuje, na rade sú nábytky a vybavenie.
Všetko potrebné je vytipované a rezervované, ale bez ďalšej finančnej pomoci to nezvládneme. Budeme vďační ak projekt podporíte zaslaním príspevku v akejkoľvek výške na toto číslo účtu (IBAN): SK56 0200 0000 0029 7935 5297.
Vytvorme tak spolu priestor pre
stretávanie, povzbudenie a inšpiráciu.
Vopred Ďakujeme“