Cirkevný príspevok

Milí členovia cirkevného zboru,
v prípade, že ste neuhradili cirkevný príspevok za rok  2021, Vás chceme poprosiť, aby ste tak urobili buď na farskom úrade, alebo  prevodom na účet:
SK56 0900 0000 0000 5671 2082
do poznámky je potrebné uviesť: CP za 2021 meno, priezvisko a počet osôb, adresa. Ak je niekto pod iným priezviskom, je potrebné uviesť aj to. Výška príspevku = 10€ osoba/rok.
Cirkevný zbor Vám ďakuje za Vašu láskavosť a ochotu a praje Vám veľa Božieho požehnania v roku 2022.