Deň matiek

8.5.2022 potešili všetky mamičky, ale určite aj ostatných účastníkov bohoslužieb detičky z našej evanjelickej materskej škôlky Magdalénka. 
Predviedli množstvo básní a riekaniek a na záver vystúpili s peknou piesňou o mame aj škôlke blízki Zdenko Majerčík (klávesy) a Anna Čonková (spev). 
Deň matiek sa začal ako sa patrí. Ďakujeme kolektívu pracovníkov Magdalénky za veľmi milý program.