Služby Božie inak

Dnes 5. novembra 2023 boli po čase opäť iné služby Božie. Vo Vrbickom kostole sme sa pred Pánom Bohom stretli v modernejšom rytme hneď po službách Božích v hlavnom kostole. Chválami a čítaným Slovom nás previedli naši speváci a hudobníci rôznych generácií a kázňou na tému „Narodený pre večnosť“ poslúžil náš predsedajúci brat farár Marián Bochnička. Aj napriek nepriaznivému počasiu nás nebolo málo a keďže ambíciou organizačného tímu je takto sláviť nedeľný deň raz za mesiac, môžeme sa už teraz tešiť na najbližšie decembrové bohoslužby inak.
Pre viac info sledujete náš web a facebook.