Práve prezeráte author

Dušan Mikuláš

služby Božie 1.12.2019

Príhovor k voľbám biskupa východného dištriktu: 1:15 min. Kázeň: 26:40 min. Žalm: 24:3.,4. v. (M.Bochnička) Oznamy: 45:50 min. vyhodnotenie voľbám biskupa východného …

služby Božie 3.11.2019

Kázeň: 23. min. Jn. 5:25, 26 (M.Bochnička) Oznamy: 44. min. báseň: 49:10 min. Piesne: 188,700,197,A81,519, V.P.:301,304

služby Božie 20.10.2019

začiatok: 4:05 min. príhovor ku konventu: 5:20 min. Kázeň: 38:20 min. Mt.13:1.-9. (L.Kordošová) program – deti z materskej škôlky Magdalénka: 1:02:40 h. …

služby Božie 29.9.2019

Kázeň: 26:05 min. 2.Mojz. 16:1-3,11-18 (Ľ.KORDOŠOVÁ) Oznamy: 51:02 min. Piesne: 186,446,200,A62,225