Práve prezeráte author

Dušan Mikuláš

Služby Božie 21.6.2020

Kázeň:21:30.min. Mt. 22:1-12.v. (M.Bochnička) Oznamy: 46:50.min. hod. Piesne: 356,548,197,A58,496

Služby Božie 14.6.2020

Kázeň: 21:50. min. Lk. 16 od 19. verša (V.Ferenčík) Oznamy: 1:03:00 hod. Piesne: 187, 465, 197, A- 49, 355

Služby Božie 17.5.2020

Kázeň: 21:45 min. Lk. 11:5-13.v. (V.Ferenčík) Oznamy: 43:55 min. Piesne: 187, 317, 345, A64, 319

Slovo na každý deň 19.4.2020

Marián Bochnička (ECAV L.M.): Stanislav Culka (RKC L.M.): Róbert Pálenčík (BJB L.M.): Veronika Barátová (Komunita blahoslavenstiev Okoličné):