Práve prezeráte author

Dušan Mikuláš

Služby Božie 12.9.2021

Kázeň: 21:40 min. Lk. 12.:22-31.v. (V.Ferenčík) Oznamy: 39:15 min. Piesne: 368,468,336,A56,347

Služby Božie 18.07.2021

Kázeň: 23:15 min. Gn. 39.k.:1.-21.v (L.Kordošová) Oznamy: 48:05 min. Príhovor ku výročiu úmrtia sestry diakonisy Viery Faškovej: 54.min. Piesne: 186,633,238,A86,222