Práve prezeráte author

Dušan Mikuláš

Služby Božie 16.2.2020

príhovor ku konventu: 2:05 min. Kázeň: 20.min. Mich. 7:7 (M.Bochnička) Oznamy: 47.min. výsledky volieb zborového farára: 52:10.min. Piesne: 211,478,A-89,390

služby Božie 31.12.2019

 Kázeň: 15:10. min. Lk. 12:35.v.-36.v. (M.Bochnička) Oznamy: 32:50. min. Piesne: podľa prílohy program (pdf)

služby Božie 29.12.2019

 Kázeň: 22:40. min. Lk. 2:9.-14.v. (V.Ferenčík) Oznamy: 43:10. min. spevokol: 45:50 min. Piesne: 382,42,49,A13,52