Bachov koncert

Praotec harmónie – pomenovanie, ktoré si zaslúžil jeden z najvýznamnejších a najvplyvnejších hudobných skladateľov všetkých čias. Autor barokovej hudby, virtuózny hráč na organe a čembale, majster improvizácie a v neposlednom rade aj výborný znalec organov. Johann Sebastian BACH (* 21.3.1685 – † 28.7.1750) – nemecký skladateľ svetového rozmeru, ktorému sa počas života nedostalo veľkého uznania za jeho hudobné dielo. Ako 18-ročný začínajúci organista v kostoloch obdržal varovanie, aby nemiatol obec svojimi zarážajúcimi medzihrami, variáciami a ozdobami pri sprievode chorálov počas bohoslužieb. Bachovo dielo sa vyznačuje hlbokou evanjelicko-luteránskou religiozitou. Z 250 kantát je asi 200 cirkevných, pričom boli písané tematicky na konkrétne nedele. Okrem hrania a komponovania sa venoval výučbe hudobnej teórie, zavádzal nové techniky hrania na organe a používanie palca ako plnohodnotného prsta na hranie. Zaslúžil sa tiež o vývoj klávesových nástrojov. V jeho sláve ho ale predčili synovia, ktorí sa tiež stali skladateľmi. Až 80 rokov po Bachovej smrti sa jeho dielo dostalo znovu do povedomia širokej verejnosti. Dielo pretkané plnou harmonizáciou a majstrovskou technikou.

Tento rok si pripomíname 267. výročie úmrtia Johanna Sebastiana Bacha a pri tejto príležitosti usporiadal ECAV LM v spolupráci so zoskupením MUSICA TEMPORIS v nedeľu 30.7.2017 o 17:00 hod. koncert majstra tónov chrámovej hudby J. S. Bacha v ev. kostole v Liptovskom Mikuláši. Privítali sme medzi sebou umelcov zo žilinského konzervatória:
Martu Gáborovú, pedagogička v hre na organ
Mateja Tkáča, študent 4. ročníka v hre na violončelo
Karin Loudovú, absolventka spevu

Organ sa predviedol v plnej nádhere, keď sa rozozvučal tvorbou J. S. Bacha a iných skladateľov. Prítomní odchádzali z koncertu naplnení silnými dojmami z veľkoleposti hudobných diel, ktoré nám zanechali títo majstri. Veríme, že aj vďaka súčasným interpretáciám, nikdy neupadnú do zabudnutia a ostanú aj naďalej hranými autormi.

RV