Biblia národov

Pred poslednými Vianocami naša staršia mládež hostila brata farára Stanislava Kaczmarczyka a v nedeľu 4. 3. 2018 prišiel rad aj na jeho syna, riaditeľa českej pobočky misijnej organizácie Wycliffe Daniela Kaczmarczyka s manželkou Zuzkou. Otvorená prednáška o procese a súčasnom stave prekladu Biblie do reči každej jazykovej skupiny sveta pritiahla naozaj všetky generácie. Daniel zo Zuzkou nás najskôr priblížili ku kultúram rôznych národov cez chvály spievané čiastočne v afrických jazykoch, aby nám potom cez príbehy českých a slovenských misionárov predstavili stav a prácu súvisiacu s prekladaním Biblie po celom svete.

Vedeli ste, že na svete je 6918 jazykov, vrátane variantov posunkovej reči (posunková reč sa líši v každom národe), a aspoň časť Biblie je zatiaľ preložená len do 3312 jazykov? Prekladatelia idú často na miesta, kde nevstúpila ešte noha žiadneho misionára, alebo sú takéto aktivity pod prísnym drobnohľadom. Riskujú svoje životy, len aby každý mohol počuť dobré správy o živote v Pánovi Ježišovi vo vlastnom jazyku. Sú to novodobí Cyrilovia a Metodovia, ktorí potrebujú našu modlitebnú podporu.

Ak by ste sa o tom veľdiele chceli dozvedieť viac, navštívte webstránku www.wycliffe.sk alebo www.wycliffe.org.

RV