Ekumenické služby Božie 17.11.2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEkumenické služby Božie sa konali v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši 17.11.2014 vo sviatočný deň, počas ktorého sme si pripomínali výročie nežnej revolúcie. Služby Božie boli vedené bratmi farármi Mgr. Marianom Bochničkom a Mgr. Vladimírom Ferenčíkom z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Lipt. Mikuláši, Mgr Jozefom Tomagom z Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Okoličné, Michalom Jílekom z Bratskej jednoty baptistov L. Mikuláš. Zmyslom služieb okrem spomienky na časy pred r. 1989 bolo upevniť sa v spoločnej viere v Boha.

Po uvítacom príhovore z úst brata farára M. Bochničku zaznela modlitba za náš národ. Modlil sa brat farár V. Ferenčík
M.Bochnička spieval jeden z najznámejších žalmov Dávida – Žalm 23: „Hospodin je môj pastier“. Počas Bohoslužieb sa spievali piesne: č.215, 633, 278.JKS a antifóna č. 55.

Na kazateľnicu vystúpil brat farár J.Tomaga. Poďakoval sa Bohu za dar života a slobody. Vyzdvihol Zeigarnikovej efekt: „Neukončené záležitosti sa pamätajú lepšie.“ Neukončené dielo vyvoláva v človeku úzkosť čo vplýva na život. Vyvoláva v nás záväzok. Nepokoj kresťana je jedinou a poslednou métou, ktorá nás sprevádza pri dosiahnutí cieľa. Sloboda evanjelia nie je bezduchá. Preto si strážme nepokoj srdca vedúci k túžbe naplnenia života. Viac si zapamätáme aj osobnosti poznačené nepokojom.

Brat farár M.Bochnička sa pomodlil za predstaviteľov mesta. Modlitbou reagoval na sobotňajšie komunálne voľby a vyzval nás aby sme neboli uzavretí, aby sme neboli len kritici ale aby sme boli budovatelia spoločenských hodnôt a aby sme povzbudzovali tých ľudí, ktorí to potrebujú.
Brat farár M. Jílek sa modlil za dar slobody. Modlil sa aj za bratov a sestry, ktorí prežili nepokojné časy pred 25 rokmi.
Brat farár V.Ferenčík vyslovil krátku ekumenickú myšlienku, dúfajúc vo vieru, ktorá všetkých ľudí zjednotí.

Po modlitbe Pánovej, sestra Vlasta Bobuľová z Bratskej jednoty baptistov predniesla báseň: „Ešte krok.“ Vcítiac sa do ľubozvučných slov sme mohli kráčať až na vrchol hory, aby sme mohli byť bližšie k Hospodinovi. Do cesty človeku prídu rôzne prekážky napr. potoky, ale Hospodin je nádej, istota a viera, ktorá nás vždy dovedie do cieľa.

V závere Ekumenických služieb Božích zástupcovia 3 cirkví požehnali všetkým veriacim. Po slovenskej hymne zaznel príhovor dosluhujúceho primátora MUDr. Alexandra Slavkovského. Dúfa, že sa nikdy nezmierime s predstavou straty slobody.
Po podaní si rúk a odchode z kostola sme sa mali možnosť občerstviť v priestoroch starej fary slovenskými hamburgermi, kávou a čajom.

FOTKY