Iľanovské píšťaly – Jesenné fragmenty

Tradícia organových koncertov v Iľanove pod názvom Iľanovské píšťaly naďalej úspešne pokračuje. Naposledy sa iľanovský organ rozozvučal koncertnými tónmi v nedeľu 10. novembra 2019 o 16:30 hod. Tentokrát sme medzi sebou privítali hosťa, organistu Františka Beera (*1989), rodáka z Košíc.

Študoval hru na klavíri na ZUŠ a na Konzervatóriu v Košiciach, neskôr na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cirkevná hudba získal v nemeckom meste Lübeck. V súčastnosti pôsobí ako organista v kostole Sv. Bartolomeja v Košiciach, zastáva funkciu diecézneho organológa košickej arcidiecézy a je tiež korepetítorom na ZUŠ v Košiciach.

V nedeľný podvečer sa iľanovský kostol naplnil poslucháčmi očakávajúcimi krásny a plnohodnotný umelecký zážitok. A možno konštatovať, že si prišli na svoje. František Beer predniesol diela významných barokových skladateľov – Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach a Johann Pachelbel. Program koncertu obohatil vlastnou improvizáciou s motívom hymny evanjelickej cirkvi Hrad prepevný, ktorá mnohých prítomných uchvátila. Po neutíchajúcom potlesku vďačného publika tento ešte len 30 ročný organista zahral na záver skladbu Fanfare od skladateľa Jacques Nicolas Lemmens.

Koncert podporilo mesto Liptovský Mikuláš, Informačné centrum Liptovský Mikuláš a tiež televízia Liptov. V neposlednom rade patrí vďaka pánovi Jozefovi Stanovskému a Metodovi Rakárovi za organizáciu koncertu a pozvanie hudobného hosťa a tiež pánovi J. Havelovi za hovorené slovo počas koncertu.

Na záver vám všetkým patrí vďaka za účasť na koncerte a pozvanie k vianočnému koncertu v nedeľu 29. decembra (vystúpia Metod Rakár a Matej Droppa) a v nedeľu 26. januára, kedy k nám zavíta organista Janko Siroma, predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku.