Magdalénka v kostole

Deň matiek má byť oslavovaný kým iným ak nie deťmi. V tento deň nielen maminám zvykli v našom zbore vyčarovať úsmev na tvári deti z našej detskej besiedky, no tentokrát to bolo iné. Maminy prišli potešiť deti z aj našej Evanjelickej materskej školy MAGDALÉNKA.  Do kostola priviedli množstvo rodičov a starých rodičov a spevom, básničkami, tanečnými pohybmi a vôbec svojou milou prítomnosťou vniesli do bohoslužieb bezprostrednú detskú radosť. Sestra farárka Lydka Kordošová, ktorá je zároveň spirituálkou škôlky, v kázni načrtla nielen rodičovské starosti, ale aj možnosť niesť ich spolu s Pánom Bohom, ktorý s nami túži budovať naše domácnosti. To vie dať náročným situáciám zrazu celkom iný rozmer. Na záver ružičkou poďakovala pani riaditeľke škôlky, učiteľkám škôlky a tiež vedúcim detskej besiedky za ich starostlivosť a lásku. Ďakujeme.