Medovníkovanie

Už niekoľký rok držia naše dievčatá z mládeže tradíciu pečenia a zdobenia medovníkov, ktoré potom rozdávajú po vianočných Bohoslužbách.
Tentokrát boli v oslabení, keďže mnoho dievčat bolo z dôvodu choroby P(ečenia)N, ale aj tak vytvorili v teple Domčeka množstvo dobrôt. My všetci sa na ne môžeme tešiť na Silvestra počas večerných služieb Božích.
RV