Nesiem vám noviny, počúvajte – Koledovanie 2017

Čas vianočný sme v našom cirkevnom zbore mohli prežiť o niečo viac radostnejšie aj vďaka naším koledníkom. S hudobnými nástrojmi, ľúbeznými hlasmi a so Svätým Písmom chodili „od domu k domu“ a navštívili naše dcérocirkvi a filiálky Liptovskú Ondrašovú, Okoličné, Iľanovo a Demänovú.

Na 1. a 2. sviatok vianočný pripravili kolednícke služby Božie, na ktorých tak mohla veriacim zvučne zaznieť radostná zvesť o narodení nášho Spasiteľa. Známe vianočné piesne a koledy, ktoré si všetci pospevujeme už počas adventu a vďaka médiám aj oveľa skôr, však nezazneli iba v kostoloch. Koledníci navštívili aj domovy dôchodcov na Podbrezinách a v Liptovskej Ondrašovej. Radostné tváre a vďačné srdcia starčekov, rodičov či starých rodičov vytvorili tie čarovné a najvzácnejšie okamihy.

Záverom koledovania v tomto roku bola návšteva Klubu dôchodcov v Demänovej. V podvečer 28.12. sa spievajúc vyšlo do uličiek pomedzi domy. V oknách bolo vidieť svetielka vianočných stromčekov a kde – tu aj zvedavé tváre malých detí a ich rodičov, ktorí ich držali na rukách, aby všetko dobre videli. Možno tí najmenší práve prvýkrát počuli o príbehu Vianoc. V ten večer sa niekoľkokrát rozozvučal zvon na zvonici a do sviatočného ticha zaznela pieseň Tichá noc.

Veľká vďaka patrí láskavým a štedrým veriacim, za ich prívetivosť a hojné pohostenie.

Návšteva – heligonkári z cirkevného zboru Pozdišovce

V piatok 29.12. sa opäť raz naplnil Evanjelický cirkevný dom v Liptovskom Mikuláši. Privítali sme medzi nami Zemplínskych heligonkárov, ktorí nám pripravili krásny vianočný program s piesňami a koledami vo svojom východoslovenskom nárečí. Pozvanie dostali vďaka sestre farárke Lydke Kordošovej a jej manželovi Ľubomírovi Kordošovi, ktorí kedysi v Pozdišovciach pôsobili.

Piesne Zemplínskych heligonkárov si môžete vypočuť na ich stránke: http://www.zemplinskiheligonkari.sk/

RV