Pamiatka obetí dopravných nehôd 2017

Tretia novembrová nedeľa je už niekoľko rokov Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd. Je to chvíľa pietnej spomienky na našich blížnych a známych, ktorí sa už domov nevrátili. Služby Božie dňa 19. 11. 2017 boli venované práve tým, ktorí sa stali obeťami nepozornosti, uponáhľanosti, nerozvážnosti ale i ziskuchtivosti. V chráme Božom v Liptovskom Mikuláši sa zišli predstavitelia ozbrojených a záchranných zložiek, vojenskí duchovní z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR, čestná stráž Ministerstva vnútra SR, Hudba Ministerstva vnútra SR a ostatní veriaci.

Začiatok služieb Božích patril vstupu štátnej vlajky do chrámu, nástupu čestnej stráže Policajného zboru a zneniu Štátnej hymny SR v podaní Hudby Ministerstva vnútra SR.
Zborový farár Mgr. Marián Bochnička a policajný duchovný mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD. privítali medzi nami vzácnych hostí:

  • generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR plk. ThDr. Marián Bodolló
  • riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR pplk. Mgr. Milan Petrula
  • duchovný ozbrojených síl kpt. Mgr. Viktor Sabó
  • duchovný MV SR mjr. Mgr. Matúš Vongrej
  • štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Ing. Rudolf Urbanovič
  • riaditelia krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v Žiline a Banskej Bystrici, okresní riaditelia Policajného zboru, riaditeľka Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pplk. PhDr. Eva Krajčiová, náčelníci Horskej záchrannej služby, náčelník Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši JUDr. Marián Jančuška, predstavitelia a príslušníci ozbrojených zborov SR a Záchranná zdravotná služba

Policajný duchovný mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD. nám predniesol štatistiku dopravných nehôd za prvých 10 mesiacov tohto roka. Hrozivé čísla poukázali na smutnú skutočnosť – počet dopravných nehôd a ich obetí v porovnaní s minulým rokom stúpol. Takmer polovica nehôd bola s následkami na zdraví alebo živote. V priemere sa stalo 38 nehôd za jeden deň. Každé tri dni vyhasli 2 ľudské životy. A to najmä pre porušenie a zanedbanie povinností vodiča.

Obetiam dopravných nehôd bol venovaný pietny akt zapaľovania sviečok. Zástupcovia všetkých záchranných a ozbrojených zložiek zapálili po jednom tomto svetielku, v ktorom sa nám odráža cena Božieho daru – ľudského života.

Zvesť slova Božieho nám priniesol pplk. Mgr. Milan Petrula. Podobenstvom o samaritánovi sa nám naskytol obraz, akými by sme mali byť. Naučili sme sa, že blížnym nám je každý, koho stretneme a komu môžeme pomôcť. Pomoc blížnemu je prejavom lásky a tak majme otvorené srdcia, aby sme dokázali poskytnúť pomoc všade tam, kde je potrebná.

Hudba Ministerstva vnútra SR umocnila dôstojnú atmosféru služieb Božích, ktoré nech v nás zanechajú odkaz vzácnosti ľudského života.

RV