Poďakovanie za úrodu

Nastupujúca jeseň nám prináša chladné a hmlisté rána, no o to krajšie dni plné slnka a krásnej modrej oblohy. Lístie zo stromov už opadáva, všetko rastlinstvo sa pripravuje na zimný odpočinok. A tak záhradkárom a poľnohospodárom prislúcha záslužná robota – pozbierať úrodu z polí. V týchto dňoch je žatva už za nami a každý plod, ktorý sa nám urodil, je starostlivo uschovaný. S vďačnosťou, že všetky dary a pokrmy máme od nášho Pána Boha, priniesli sme časť svojej úrody aj do chrámov Božích.

Služby Božie s poďakovaním za úrodu sa uskutočnili v nedeľu 1. októbra v matkocirkvi v Liptovskom Mikuláši a tiež v dcérocirkvách v Liptovskej Ondrašovej, v Iľanove a v Okoličnom. Kostoly zažiarili farbami zeleniny, ovocia a kvetín. Slovom aj piesňami sme Pánu Bohu ďakovali za úrodnú zem a prosili sme o požehnanie pre všetky záhrady, polia a stráne.

Po skončení Bohoslužieb sa každý mohol ponúknuť a ochutnať z prinesených darov – čerstvej zeleniny a ovocia, a tiež voňavého chlebíka. Prebytok u jedného môže veľmi pomôcť druhému, ktorému nebolo tak štedro dopriate. A tak sme sa spoločne tešili, že sa on nás Pán Boh milostivo stará. Prajme si navzájom, aby aj ďalší rok bol bohatý na pokrmy. Telesné aj duchovné.

RV