Posviacka prvého organu v Iľanove a organový koncert Jána Vladimíra Michalka

Mnohé sny a túžby, všetka snaha a námaha v našom cirkevnom zbore, no predovšetkým v dcérocirkvi Iľanovo, s Božou pomocou dospeli do úspešného záveru. Celý zbor žije udalosťami, ktoré sa v Iľanove diali od Veľkej Noci. Začalo to montážou vežových hodín, pokračovalo nevyhnutnou opravou zvonov a potom obrovským prekvapením – kúpou organu. Po niekoľkomesačných prácach nasledovalo finálne ladenie a všetci sme plní úžasu a nadšenia očakávali prvé tóny. A ako by to bolo, keby sa nezačalo slávnostne a veľkolepo?

Myšlienka uskutočniť organový koncert sa stala realitou, a tak sme v nedeľu 30. septembra 2018 o 16:30 privítali medzi sebou organového majstra, profesora organovej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Jána Vladimíra Michalka. Práve jeho otec,  prof. ThDr. Ján Michalko (*16.10. 1912, Važec – † 10. 12. 1990, Bratislava), generálny biskup ECAV v rokoch 1970 – 1990, posvätil Iľanovský kostol pred 43 rokmi. Koncert bol prekrásny a ohromujúci. Prekrásny profesorovým umením, jeho nadaním a šikovnosťou, ktorou rozozvučal organ a ohromujúci množstvom ľudí, ktorí naplnili kostol takmer do posledného miesta. Bolo možné stretnúť malé deti, celé rodiny, mnohých starších, viaceré sestry farárky a bratov farárov, kantorov a všetkých ostatných, ktorí sú hladní po kultúre. Zazneli skladby z 18. storočia a v samom závere Ján Vladimír Michalko zahral Fantáziu – improvizáciu na chorál Hrad prepevný. V príhovore brat farár Marián Bochnička vyzdvihol jeden z cieľov hudby – nechať sa ňom unášať, zavrieť oči a snívať. Taktiež zaspomínal na študentské časy v Bratislave, kde vo Veľkom evanjelickom kostole pôsobil (a stále pôsobí) pán Michalko, pričom najkrajšie momenty boli vtedy, keď zavrel noty a začal improvizovať. Počas koncertu v Iľanove to mohli prežiť všetci prítomní, ktorý Jána Vladimíra Michalka na záver ocenili veľkým potleskom a z prvého organového koncertu v Iľanove odchádzali nadšení a kultúrne obohatení.
Iľanovský kostol získal veľký potenciál pozdvihnúť a obohatiť kultúru v našom meste a okolí o ďalšiu úroveň. V mnohých je veľa chuti využiť tieto prostriedky k osloveniu ľudí od najmenších, až po najstarších.

O 2 týždne neskôr, 14. októbra 2018 sa konali v Iľanove Slávnostné služby Božie spojené s posviackou opravených zvonov, nových vežových hodín a staronového organa. Slávnostným kazateľom bol brat em. gen. biskup prof. THDr. Július Filo, ktorý na tomto mieste mal kázeň Slova Božieho naposledy pred 2 rokmi, keď iľanovský kostol slávil 40. výročie posviacky. Veľmi pekne označil organ a všetko, čo chrám má, za akési zosilňovače našej viery, ktorými ju môžeme ľuďom a svetu odovzdať, priniesť, priblížiť. Liturgmi boli domáci bratia farári Marián Bochnička a Vladimír Ferenčík, sestra farárka Katarína Hudáková a novozvolený brat senior Stanislav Grega, ktorý predniesol posväcujúcu reč a posvätil hodiny, zvony i organ. Odteraz si každý v Iľanove bude môcť nastaviť čas podľa vežových hodín, každý si bude môcť prísť vypočuť nový organ a zaspievať Bohu milé piesne. A zvony? Tie budú zvoniť v každý čas – i keď budú zvolávať veriacich na služby Božie, i keď budú vyprevádzať pri poslednej rozlúčke.
Program Slávnostných služieb Božích bol obohatený o krásne prednesenú báseň Na slávu Božiu od Jána Dušana Babku v podaní Anny Kráľovej. So svojimi piesňami vystúpila aj spevokoly z Liptovského Mikuláša a Iľanova. V závere Slávnostných služieb Božích predniesol svoj príhovor aj pán primátor Ing. Ján Blcháč, PhD. a po Áronovskom požehnaní br. em. gen. biskupom J. Filom zaznel chorál Hrad prepevný. Organovým sprievodom poslúžila sestra kantorka Andrea Gärtnerová. V kultúrnom dome v Iľanove bol po službách Božích pripravený slávnostný obed pre pozvaných hostí.

RV