Rozhlasové služby Božie 24. 2. 2019

V nedeľu 24. februára sa z nášho kostola v Liptovskom Mikuláši tentokrát naživo odvysielali rozhlasové Bohoslužby. Opäť udalosť pre celý náš cirkevný zbor, kedy sme mohli cez médiá pomyselne vykročiť s našou vierou do sveta, aspoň v rámci našej malej a slobodnej krajiny. Kedy sme sa mohli spojiť a sprostredkovať duchovno celého spoločenstva veriacich tým, ktorí nemohli byť v tú chvíľu v chrámoch Božích. Brat farár Marián Bochnička priniesol zvesť slova Božieho, v ktorej sa opieral o podobenstvo o rozsievačovi. Kázal o dare Božie slova, ktoré je najvyšším poznaním a najdôležitejším pilierom našej viery a slobody. O pôde, ktorou sme my samy. A Ježiš potrebuje dobrú pôdu na svoje slovo. Potrebuje naše vnútro, naše srdce, našu silu, naše rozmýšľanie. Nedovoľme, aby sme boli len tvrdou skalou, v ktorej sa nič nezakorení. Nedovoľme, aby naše korene viery boli plytké a rýchlo vyschli. Nedovoľme, aby naša viera bola udusená ako v podobenstve tŕním. Boh od nás očakáva úrodu svojho semena. Lásku, ktorá nesmie mlčať, odpustenie, ktoré má oslobodiť, pravda, ktorá je žitá v tých najbežnejších rozhodnutiach, nádej, ktorú nás dáva Ježiš na kríži.

Veríme, že Pán Boh mohol vďaka rozhlasu siať do sŕdc mnohých ľudí. Vďaka patrí bratom farárom a sestre farárke za liturgovanie, Metodovi Rakárovi a Matejovi Droppovi za hudobný sprievod, spevokolu Laeto Animo a všetkým vám, ktorí ste svojou účasťou a spevom boli pravým svedectvom života nášho cirkevného zboru, našej cirkvi.

RV