Slávnostné služby Božie pri 120. výročí založenia Tranoscia

Druhá nedeľa po Veľkej noci, nedeľa Dobrého pastiera, bola výnimočná oslavami 120. výročia založenia evanjelického vydavateľstva Tranoscius. Pri tejto príležitosti sa konali slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši, ktoré boli 15. apríla 2018 od 9:30 naživo vysielané televíziou RTVS 2.

V úvodnom slove brat predsedajúci zborový farár Marián Bochnička privítal hostí – brata generálneho biskupa Miloša Klátika, brata generálneho dozorcu Imricha Lukáča, brata dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu, brata dištriktuálneho dozorcu Slavomíra Hanusku, sestru seniorku Katarínu Hudákovú, primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča, PhD., všetkých pracovníkov Tranoscia a ostatných veriacich a televíznych divákov. Brat farár vyzdvihol význam slova, ktoré denne s nami kráča.

Vydavateľstvo Tranoscius, kníhkupecký účastinársky spolok, bol založený 27. apríla 1898 za čias Rakúsko-Uhorska. Jeho cieľom bolo vydávať evanjelické knihy, spisy a časopisy v slovenskej reči. S poslaním šíriť Božie slovo a pozdvihnúť vzdelanosť slovenských evanjelikov funguje dodnes.

Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik. Program služieb Božích bol obohatený o krásne prednesy básni (autori: Ivan Krasko, Milan Rúfus) v podaní brata J. Sarvaša. Ženský spevokol Laeto animo pod dirigentskou taktovkou Ivana Mráza vniesol do Božieho chrámu nádherný viachlasný spev duchovných piesní. Organovým sprievodom poslúžil organista Metod Rakár.

Nedeľné popoludnie bolo pokračovaním výročných slávností. Pre hostí bol pripravený obed na starej fare a v Redute, po ktorom mohli navštíviť miestny cintorín či prezrieť si Expozíciu Tatrín Múzea Janka Kráľa, kde sú vystavené aj prvé evanjelické spevníky Cithara Sanctorum, na ktorých má veľkú zásluhu práve Juraj Tranovský. Vo Veľkej výstavnej sieni Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši bol pripravený program zložený z dramatických pásiem o vzniku Tranoscia, ukážok diel vydaných v Tranosciu, odovzdávania cien Tranoscia a tiež udelení pamätnej listiny Tranosciu z rúk primátora mesta Liptovský Mikuláš.

Záznam služieb Božích si môžete pozrieť na webe RTVS: ZÁZNAM

RV