Stretnutie kantorov, dirigentov a milovníkov cirkevnej hudby

Bez práce nie sú koláče. Platí to stále a vo všetkom. Čas, ktorý kantor strávi za organom počas nedeľných Bohoslužieb, je len zlomkom všetkej energie, ktorú do svojej služby vkladá. Tak ako sa farár zamyslí nad kázňou slova Božieho, tak ako si každý veriaci otvorí svoje srdce na stretnutie s Pánom Bohom, tak aj kantor má svoj čas prípravy. Sú to hodiny trénovania a hrania počas bežných pracovných dní.

Jedným takým bola sobota 25. novembra 2017.
Na starej fare v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo stretnutie kantorov Liptovsko-oravského seniorátu. Privítali sme medzi sebou profesionálneho organistu z Bratislavy (pôvodom z Kovačice, Srbsko) MgA. Janka Siromu, Ph.D, ktorý mal pre nás pripravenú pútavú prednášku na tému Organová hudba a reformácia.  Predstavil zúčastneným prierez históriou organa, jeho vznikom, účelom používania a tiež neskorším uplatnením v kostoloch. Celé stretnutie, na ktorom sa zúčastnili kantori a kantorky z Liptovského Mikuláša, Závažnej Poruby, Liptovského Ondreja, Liptovského Trnovca, Svätého Kríža – Laziska a iní, bolo veľmi povzbudzujúce a inšpirujúce do ďalšej služby.

O 16:00 hod. v hlavnom kostole v Liptovskom Mikuláši premenil Janko Siroma teóriu na prax a razom sa naším chrámom niesli nádherné tóny prelúdií a chorálov cirkevnej hudby. Diela, ktoré písali pred storočiami veľkí umelci, nesú v sebe vzácny poklad a je len na nás, ako s nimi naložíme. Či ich necháme zapadať prachom kdesi v útrobách archívov, alebo im vdýchneme nový impulz života a prinesieme do našich kostolov vznešené melódie.

Jankovi Siromovi ďakujeme za jeho čas, ochotu, odbornosť a priateľský prístup a prajeme veľa úspechov v kantorskej službe i vo víziách ďalšieho vzdelávania organistov.

RV